Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt bedrijven uit om in een internetconsultatie mee te denken over de nieuwe investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie. In de internetconsultatie wil EZK input ontvangen op de concept regelingen een aantal vragen voorleggen. De vragen gaan bijvoorbeeld over de voorwaarden van de subsidie, de looptijd van de regeling en de hoogte van het subsidiebedrag.

De Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie (IMKE) heeft als doel investeringen te ondersteunen die nodig zijn voor productie van (essentiële onderdelen van) elektrolysers, batterijen en zonnepanelen. Het onderdeel groene waterstof in deze regeling voor de maakindustrie wordt ondersteund door GroenvermogenNL.

Voor wie?

De consultatie is gericht op bedrijven in de sectoren waterstof, batterij en zon-PV maakindustrie die batterijen, zonnepanelen en elektrolyse-installaties of essentiële onderdelen hiervan willen produceren.

Deelnemen

Je kunt tot en met 3 maart 2024 deelnemen aan de internetconsultatie.