De gecoördineerde aanpak voor Nederland

Op 9 december ontvingen we ruim 150 professionals betrokken bij de HCA van de energietransitie. Na een opening van Paulien Herder spraken bestuurders van de met GroenvermogenNL samenwerkende Hogescholen over de opgave, hun visie. Hoe gaan we zodanig samenwerken dat het huidige personeelstekort geen showstopper wordt van de energietransitie? De inmiddels benoemde regionale liaisons stelden zich voor.

Namens de Topsector Energie deelde Peter Molengraaf hét Advies over hoe te komen tot de gewenste ’Samenhangende aanpak’. Klik hier voor meer informatie over HCA GVNL.

Oorspronkelijk nieuwsbericht:

Op vrijdag 9 december organiseert de Topsector Energie en samenwerking met GroenvermogenNL en Regieorgaan SIA een event waar de aftrap wordt gegeven voor een gecoördineerde aanpak voor de human capital agenda energietransitie. De energietransitie is urgent en vraagt een grote inspanning van ons allemaal.

Het is nu zaak de krachten te bundelen. Een gecoördineerde aanpak waarbij de verschillende programma’s zoals de HCA’s van de verschillende topsectoren, GroenvermogenNL, Nationale LLO-Katalysator, AiNed, Opschaling PPS-beroepsonderwijs en Just Transition Fund met regionale overheden, scholen en het mkb optrekken met als gezamenlijk doel: voldoende opgeleid personeel om de energietransitie mogelijk te maken.

Sprekers:

Paulien Herder zal het evenement, dat wordt geleid door dr. Lisa Peters, openen en haar visie delen over HCA in de energietransitie. Vervolgens zal Marsha Wagner het advies voor een gecoördineerde aanpak (van bureau VanAdvies) overhandigen aan Sandor Gaastra en Peter Molengraaf.

De besturen van de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam en Hanzehogeschool Groningen zetten met regionale publiek-private partners via een call van Regieorgaan SIA de schouders onder de HCA voor GroenvermogenNL en zullen dit bekrachtigen in een samenwerkingsovereenkomst. En u kunt kennismaken met de regionale liaisons die van start gaan met hun opgave in de regio: een ambitieuze en integrale aanpak van human capital voor de energietransitie met bijzondere aandacht voor de waterstoftransitie.

Uitgeschreven tekst lezen

Cupiditate quasi nihil inventore dolores. Excepturi repellat optio sint voluptatem blanditiis alias magni. Laborum et non laboriosam et. Hic eveniet itaque tempora doloribus.

Non tempora et eligendi molestiae qui in molestiae. Voluptatem vel tempora vero eaque laboriosam dignissimos assumenda. Molestiae qui aut debitis praesentium ad. Aliquam placeat ut dolores qui alias voluptate vitae aut.