Een waardevolle kans!

Tot € 12 miljoen subsidie voor sociaaleconomisch onderzoek

Binnen het R&D-programma van GroenvermogenNL is Werkpakket 7 specifiek gericht op de sociaaleconomische voorwaarden voor introductie en opschaling van waterstof. Met dit werkpakket subsidiëren we onderzoek naar vraagstukken rond draagvlak, regulering, veiligheid en duurzame businessmodellen. GroenvermogenNL zet hiervoor een budget in van € 5 miljoen, dat naar verwachting wordt opgehoogd € 12 miljoen. Belangrijk is dat er voldoende betrokkenheid van bedrijfsleven én kennisinstellingen is in de workshops, om te borgen dat de meest prangende issues voor de versnelling van het gebruik van groene waterstof binnen het werkpakket worden opgepakt.

Meer informatie en aanmelden

Nederland zet in op grootschalige toepassing van groene waterstof. Het is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Maar de implementatie komt alleen van de grond als ook aan niet-technische voorwaarden wordt voldaan. Denk aan een adequate businesscase, duidelijke juridische kaders en voldoende draagvlak in de maatschappij. Met Werkpakket 7 ondersteunt GroenvermogenNL bedrijven en kennisinstellingen met een call for proposals gericht op deze sociaaleconomische aspecten. De deadline voor het indienen van de expression of interest is 19 september. 

Workshops in oktober en november

In een serie workshops in oktober en november werk je als consortium aan één projectplan. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een model om de rol van waterstof te kwantificeren. Je zet de businesscase op. Of je identificeert de juridische of sociaal-maatschappelijke factoren rond de implementatie van waterstof.

Subsidieregeling nu open

Werkpakket 7 is inmiddels open. Vanaf nu kun je je als bedrijf of kennisinstelling inschrijven. Samen met andere organisaties vorm je een consortium. Het biedt je een mooie kans om kennis uit te wisselen met interessante partners en een positie in te nemen in de groeiende markt van groene waterstof.
Nederland zet in op grootschalige toepassing van groene waterstof. Het is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Maar de implementatie komt alleen van de grond als ook aan niet-technische voorwaarden wordt voldaan.

Denk aan een adequate businesscase, duidelijke juridische kaders en voldoende draagvlak in de maatschappij. Met Werkpakket 7 ondersteunt GroenvermogenNL bedrijven en kennisinstellingen met een call for proposals gericht op deze sociaaleconomische aspecten.

De deadline voor het indienen van de expression of interest is 19 september. 

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie Wil je op de hoogte blijven van Werkpakket 7? Abonneer je op de nieuwsbrief van GroenvermogenNL. Of stel een vraag aan Maryam Alimoradijazi, m.alimoradijazi@groenvermogennl.org

Download Call for proposal op de website van NWO.

 

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof GroenvermogenNL is een programma van het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demonstraties en Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2028 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.