De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) biedt nu bredere ondersteuning voor groene investeringen. Naast de al bestaande projecten worden nu ook initiatieven voor de circulaire economie, waterstofgebruik en specifieke warmte-infrastructuur gestimuleerd.

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) biedt nu bredere ondersteuning voor groene investeringen. Naast de al bestaande projecten worden nu ook initiatieven voor de circulaire economie, waterstofgebruik en specifieke warmte-infrastructuur gestimuleerd. Hiermee sluit de VEKI aan bij de nieuwe mogelijkheden die de Europese staatssteunregels sinds 1 juli 2023 bieden.

Meer projecten mogelijk voor circulaire economie
Een belangrijke toevoeging aan de VEKI is de uitbreiding van de ondersteuning voor circulaire economieprojecten. Naast initiatieven voor recycling en hergebruik van afval van derden, is nu ook recycling en hergebruik van eigen afval mogelijk. Ook wordt de vervanging van primaire grondstoffen door secundaire (hergebruikte, teruggewonnen of gerecyclede) grondstoffen ondersteund. En voor productieprocessen waarin minder grondstoffen worden verbruikt, krijgt u subsidie. Deze wijzigingen helpen bij een duurzamere omgang met grondstoffen en een vermindering van afval.

Duurzame energie met waterstof en warmte-infrastructuur
De VEKI opent mogelijkheden voor ondernemingen die willen investeren in installaties, apparatuur en machines die waterstof gebruiken. Met de groeiende aandacht voor hernieuwbare energie is waterstof een veelbesproken alternatief geworden. De subsidieregeling ondersteunt nu actief ondernemingen die deze duurzame energiedrager willen omarmen. Daarnaast worden ook projecten voor specifieke warmte-infrastructuur financieel ondersteund. Dit is een belangrijke stap om de duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Verminderen CO₂-uitstoot
De VEKI ondersteunt industriële ondernemingen die de CO₂-uitstoot verminderen. Bedrijven kunnen gebruikmaken van financiële ondersteuning voor investeringen in bewezen apparaten, systemen of technieken die CO₂-reductie realiseren.

Voor technieken die nog onvoldoende bewezen zijn, is er aparte steun beschikbaar via de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). De DEI+ stimuleert innovatie en ontwikkeling van duurzame technologieën.

Aanvragen
Wil je gebruikmaken van de verruiming van deze de subsidiemogelijkheden? De VEKI ondersteunt ondernemingen die helpen de economie groener en meer circulair te maken. Maak snel gebruik van deze nieuwe kansen om duurzame investeringen te doen. Je kunt de Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aanvragen tot 9 januari 2024.

Meer informatie en aanvragen 

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof GroenvermogenNL is een programma van het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demonstraties en Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2028 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.