Nieuwe Europese ronde van het Innovation Fund voor reductie van CO2-emissie 

Bedrijven en samenwerkingsverbanden die werken aan innovatieve, koolstofarme technologieën kunnen financiering aanvragen bij het Innovation Fund. Het Innovation Fund is een financieringsprogramma van de Europese Commissie. Het programma loopt van 2020 tot 2030. Het totale budget bedraagt € 10 miljard en kan oplopen tot ongeveer € 40 miljard. Binnenkort opent de IF2023, de nieuwe call for proposals.

Het Innovation Fund ondersteunt bedrijven financieel bij hun innovatieve projecten gericht op de reductie van CO2 emissie. Het kan daarbij gaan om pilotinstallaties op een kleine of middelgrote productieschaal die passen in een opschalingsstrategie, tot en met full scale, first of a kind commerciële installaties. In de regel gaat het om projecten met hoge(re) TRL-niveaus. Vrijwel altijd gaat het om emissiereductie van CO2, maar het zou ook om andere broeikasgassen kunnen gaan.

Nieuwe call for proposals, meer mogelijkheden

Binnenkort volgt een nieuwe call for proposals (IF2023) en de mogelijkheden van het programma zijn flink vergroot, met als highlights:

  •  totale budget circa € 4 mrd.
  • 3 typen projecten in het thema “algemeen”: kleine projecten met een totale CAPEX tot € 20 mln, middelgrote projecten met een totale CAPEX tussen € 20 en 100 mln en grote projecten met een totale CAPEX boven € 100 mln. Het thema “algemeen” omvat vrijwel alle sectoren die gerekend kunnen worden tot de energie-intensieve industrie en/of het gebruik van renewables en circulaire materiaalstromen, de sectoren die zich bezighouden met de opwekking en opslag van duurzame energie, en de luchtvaart en maritieme sector gericht op duurzaam transport en vervoer. Mogelijk komt duurzaam wegvervoer daar nog bij.
  • een afzonderlijk thema voor projecten uit de “cleantech maakindustrie”, dit betreft de ontwikkeling of productie van innovatieve systemen en apparaten die in een klimaat- en energieneutrale industrie nodig zijn. Denk aan innovatieve projecten gericht op electrolysers, brandstofcellen, batterijen etc.
  • zowel CAPEX als OPEX kunnen in de projectkosten worden betrokken.
  • tot 60% steun van de projectkosten van het innovatieve project ten opzichte van de marktprijs van het product, of ten opzichte van een referentie technologie/proces.
  • voor bedrijven in Nederland is combinatie met SDE++ mogelijk bijvoorbeeld voor een CCS-gedeelte in het project.Lees meer over het Innovation Fund
    Neem deel aan de webinar over de IF2023 op 7 december (inschrijven voor 5 december)