Op 1 mei 2024 opent de TSE Industrie studies

Op 1 mei 2024 opent de TSE Industrie studies: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL). Deze regeling is onderdeel (programmalijn 2) van de TSE Industrie studies. Voor waterstof en chemie is € 10 miljoen beschikbaar om haalbaarheidsonderzoek te doen ter voorbereiding op een keuze om te gaan investeren in een bepaalde technologie in waterstof of groene chemie.

De TSE Industrie studies: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL) is interessant voor ondernemers die willen testen of een innovatie of al uitontwikkelde technologie haalbaar is en welke milieu-investering daarvoor nodig is.

De onderwerpen van de TSE Industrie studies: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Er kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoek naar deze onderwerpen:

  • Transport en opslag van waterstof(dragers)
  • Toepassen van waterstof(dragers) en groene elektronen
  • Productie van waterstof
  • Productie van (onderdelen van) elektrolysers

Typen studies van de TSE Industrie studies: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Er zijn drie typen studies waarvoor je subsidie kunt aanvragen:

  • Haalbaarheidsstudie: om voor te bereiden op een pilotproject, vooral via deskresearch.
  • Milieustudie: om voor te bereiden op een demonstratieproject of een project voor een al uitontwikkelde technologie, bijvoorbeeld pre-engineering of onderdelen van Front End Engineering Design (FEED).
  • Vergelijkbare studie: om een milieu-investering te onderzoeken in een demonstratieproject of project met een al uitontwikkelde technologie die niet valt onder een milieustudie.

Haalbaarheidsonderzoek voor een investeringsbeslissing

De subsidie is bedoeld voor haalbaarheidsonderzoek om een investeringsbeslissing te gaan maken, niet om onderzoek en ontwikkeling te doen. Testen moeten dus gaan om activiteiten die nodig zijn om haalbaarheidsvragen te beantwoorden. Daarbij is een duidelijk vervolgproject voor innovatie of opschaling noodzakelijk.

Maximaal subsidiebedrag en looptijd

Het subsidieplafond is maximaal € 4 miljoen per studie en de maximale looptijd is twee jaar voor projecten met meer dan € 1 miljoen subsidie. De regeling is open van 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025.

Kijk voor alle voorwaarden en de aanvraagprocedure op de website van RVO.