Recent organiseerde GroenvermogenNL voor het eerst de Human Capital Agenda (HCA) Safaridagen. Aan de hand van een gevarieerd programma liet elke regio zien wat er al gebeurt op het gebied van waterstoftechnologie en wat het arbeidsmarktvraagstuk is. Conclusie: de transitie is in volle gang en dat vraagt veel nieuwe kennis en jong talent. En het zal met name ook veel vragen van de reeds werkende professionals, die hun baan zien veranderen.

Groene waterstof zal een cruciale rol spelen in de energietransitie. Een van de grootste uitdagingen voor een grootschalige toepassing van waterstof is de inzet van voldoende, goed geschoolde professionals. Dit HCA-vraagstuk is per regio verschillend. Vandaar dat het landelijke HCA-programma van GroenvermogenNL ook specifiek ruimte geeft aan 6 regio’s om eigen aanpakken te ontwikkelen.

Regionale roadmap

Onder leiding van een regionale liaison stelt elke regio in 2023 een roadmap op: een actieplan voor het eigen regionale HCA-vraagstuk. Partijen uit onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven worden gemobiliseerd om mee te doen, samen voorstellen te ontwikkelen en consortia te vormen om zo met elkaar de arbeidsmarktvraagstukken op te lossen en de waterstoftransitie te helpen versnellen.

HCA Safari

Eind 2022 uitten de regionale liaisons de behoefte om bij elkaar op bezoek te gaan. Zowel de regionale verschillen als de overeenkomsten kunnen immers leerzaam zijn voor het opstellen van de roadmaps. Ook bedrijven, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen toonden interesse. Zo ontstond de HCA Safari: een uitgebreid programma van 6 goed gevulde regiodagen.

Zuidwest-, West- en Oost-Nederland

De aftrap was in Zuidwest-Nederland, een regio waar partijen elkaar dankzij een eerdere focus op offshore windenergie al goed weten te vinden. In West-Nederland blijkt vervolgens de grote uitdaging om de vele medewerkers in de industrie om- en bij te scholen. Oost-Nederland legt de nadruk op decentrale toepassingen van waterstof in de gebouwde omgeving en voor de mobiliteitssector.

Noord-, Noordwest- en Zuidoost-Nederland

In de tweede week liet Noord-Nederland zien hoe ver hun regio is als innovatieve Hydrogen Valley. De Safaridag in Noordwest-Nederland liet de transitie over de volle breedte zien van productie, transport en overslag en industriële toepassing rond het Noordzeekanaal. En in Zuidoost-Nederland ligt de focus juist weer meer op waterstof als grondstof voor de chemische industrie en op het aantrekken van professionals van over de grens.

Om- en bijscholen

‘Ondanks – of misschien dankzij – de verschillen kunnen de regio’s veel van elkaar leren en samen werken aan de realisatie van de landelijke agenda’, zegt Henk van Terwisga, programmamanager HCA. ‘Overal worden de tekorten gevoeld maar gelukkig is er ook overal de ambitie om er samen de schouders onder te zetten. Het is nu zaak om deze ambitie om te zetten in actie. De ervaringen uit de Safari geven veel vertrouwen dat dit op korte termijn gaat lukken!’

Meer weten over de HCA Safari?

Lees de inspirerende verhalen uit de regio en leer meer over het Nationaal Kennisplatform en Learning Communities.