De grootste call binnen het R&D-programma van GroenvermogenNL is van start gegaan

De grootste call binnen het R&D-programma van GroenvermogenNL is van start gegaan. Met een subsidiebudget van € 34,5 miljoen werkt een consortium van ruim 50 organisaties aan één projectvoorstel voor koolstofneutrale waterstofproductie. De call is gericht op de behoefte van de industrie aan de groene waterstofeconomie en de deelnemers zijn voor het grootste deel ook afkomstig uit het bedrijfsleven. Daaruit blijkt dat de industrie volop inzet op groene waterstof. 

Het doel van de call is om de (systeem)kosten van waterelektrolyse in 2030 te verlagen en de productie van elektrolysers snel op te voeren. Daarnaast zijn er relevante, mogelijk ontwrichtende, transitietechnologieën die de chemische industrie op het gebruik van groene waterstof voorbereiden.

TRL-niveau 2-6 

De call is industrieel georiënteerd. Daarom biedt die ondersteuning aan R&D tot op een hoog TRL-niveau: van 2 tot en met 6. Hiermee willen we het pad effenen richting een versnelde grootschalige koolstofneutrale waterstofproductie. Zo moeten innovaties voldoen aan (toekomstige) EU-richtlijnen rond circulariteit en bijvoorbeeld geen toepassing van PFAS kennen.

Mogelijke onderwerpen 

Verschillende onderwerpen verdienen nadere verkenning en kunnen binnen het projectplan een plek krijgen. Denk aan het ontwikkelen van de Nederlandse toeleveringsketen voor materialen, componenten en systemen voor AWE- en PEM-elektrolysers en brandstofcelstacks. Maar ook aan het ontwikkelen, analyseren en testen van innovaties voor AWE- en PEM-elektrolysetechnologieën of AEM- en SOEC-elektrolysetechnologie, of aan R&D naar transitietechnologieën voor CO2-neutrale waterstofproductie uit industriële restgassen.

50 deelnemende organisaties 

Eind 2023 hadden zich 50 organisaties ingeschreven voor de call, waaronder 32 bedrijven. Dit toont aan dat de industrie vertrouwen heeft in een groene waterstofeconomie, waarvoor Nederland dankzij het groeiend vermogen van wind op zee, de direct verbinding hiervoor met de Noordzee en de aanwezige expertise kansrijke vooruitzichten heeft.

Eén consortium, één projectplan 

Bijzonder van deze call is dat er geen competitie is tussen verschillende aanvragen. Alle deelnemende partijen werken samen aan één projectplan. Vooraf nemen ze deel aan 2 workshops van elk 2,5 dag om een consortium te vormen en een projectplan te ontwikkelen. De eerste workshop vond plaats van 9 tot en met 11 januari. Daarin zijn de contouren van het projectplan bepaald. De partijen zijn nu druk bezig de hun toebedeelde taken verder op te pakken.

Workshops februari 

In de workshop van 5 tot en met 7 februari zullen de consortiumpartijen het projectplan en de taakverdeling verder inhoudelijk afstemmen. Vanwege de focus van de call op de industrie geldt de verplichting dat de deelnemende bedrijven ten minste 30% van de projectkosten financieren: bij € 34,5 miljoen subsidie zou het gaan om een private investering van minimaal ongeveer € 15 miljoen. De deadline voor indiening van het volledige projectplan is 25 april 2024.

Meer informatie 

Wil je op de hoogte blijven van de subsidieregeling voor het maken van koolstofvrije waterstof? Abonneer je op de nieuwsbrief van GroenvermogenNL.

 

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof

GroenvermogenNL is een programma van het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demonstraties en Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2030 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.