Logo Groenvermogen

Duwaal ‘Van wind tot wiel’

De waterstof van HYGRO Energy wordt opgewekt door zonne- en windenergie. De waterstof wordt vervolgens bij de Hub gecomprimeerd, zodat tankstations geen compressor nodig hebben voor het gebruik (tanken) van de waterstof. De Hub, iBundel en Satelliet aanpak van HYGRO Energy moet leiden tot optimale synergie en kostenbesparing in de keten. Beide projecten hebben als doel waterstof eenvoudiger en efficiënter beschikbaar te maken voor Nederland.

 

“Met deze subsidie kunnen we laten zien dat de keten van wind tot wiel middels waterstof binnen redelijke termijn zowel efficiënt als kosteneffectief is. Het laat ook zien dat de overheid deze vorm van waterstof toepassing serieus neemt, wat hopelijk ook zal leiden tot meer consistente regelgeving en beleid voor deze toepassing. We kijken uit naar de verdere samenwerking met de overheid om het potentieel van deze waterstof route op de kaart te zetten.”

Jan Willem Langeraar, HYGRO Energy