Ontwikkeling van een groenewaterstofeconomie in Noordwest-Nederland

Het project Duwaal werkt aan het organiseren van vraag en aanbod van waterstof in Noord-Holland om een groenewaterstofeconomie te ontwikkelen. Duwaal omvat geïntegreerde waterstofproductie bij een windturbine, hogedrukopslag en transport over de weg naar minimaal vijf tanklocaties, en inkoop en beheer van 100 waterstofvrachtwagens. Door deze keten in één keer te realiseren – ‘van wind tot wiel’ – wordt het kip-ei dilemma doorbroken en ontstaat er een redelijke schaal en volume. Dit maakt financiering van de keten mogelijk en toekomstige waterstofprojecten kunnen hierop aansluiten en profiteren van de schaal en het volume. Uiteindelijk is het doel van consortiumlid HYGRO om door heel Nederland een landelijk dekkend netwerk te creëren van waterstofproductielocaties bij wind- en zonne-installaties en hub- en satelliet waterstoftankstations.

Keten van wind tot wiel

Duwaal wil gezamenlijk en gelijktijdig de vraag en aanbod van waterstof organiseren in Noordwest-Nederland. De naam Duwaal is een afgeleide van het woord duaal: tweeledig. Essentieel voor een vlotte implementatie is het gelijktijdig “duaal” creëren van vraag en aanbod en een stimulerend kader. De initiatieven in de keten ‘van wind tot wiel’ betreffen:

 • Geïntegreerde waterstofproductie in een windturbine.
 • Geïntegreerde hogedruk opslag, transport en distributiesysteem over de weg, van wind naar minimaal vijf waterstoftanklocaties.
 • Bundeling van inkoop en het beheer van 100 waterstofvrachtwagens.

Toekomstige waterstofproductieprojecten (uit bijvoorbeeld biomassa) of andere waterstofafnameprojecten kunnen aanhaken op het geïntegreerde transport- en distributiesysteem en daarmee profiteren van de schaal en het volume. Schaal en volume staan hier voor de mogelijkheid om kosten te verlagen. Uiteindelijk wordt de inzet voorzien van een leidingnetwerk dat kan leiden tot een verdere kostenverlaging van de waterstofdistributie, en de mogelijkheid om ook de gebouwde omgeving te voorzien van groene waterstof.

Details van het project

 • In de Wieringermeer realiseert HYGRO een windturbine met geïntegreerde elektrolyse voor de productie van waterstof met:
  • ENERCON 4 MW-windturbine;
  • 5 MW-elektrolysesysteem.
 • Uitwissel- en schaalbaar 1000 bar opslag- en distributiesysteem,
 • Publieke tanklocaties, de eerste locatie is:
  • NXT Boekelermeer (Alkmaar);
  • AVIA en HYGRO hebben een Letter of Intent (LOI) getekend om op de locatie van AVIA in Wieringerwef langs de A7 een hub tankstation te realiseren om 350 en 700 bar te tanken;
  • AVIA heeft met deze LOI ook hun intentie uitgesproken om vier satelliet tankstations te realiseren met HYGRO voor 350 bar en 700 bar toepassingen.

De duurzaam geproduceerde waterstof wordt gebruikt in zogenaamde brandstofcel-elektrische vrachtwagens, bestelbussen of andere waterstof elektrische toepassingen zoals aggregaten voor op bouwplaatsen. Naast CO2-uitstoot wordt hierdoor ook geluids-, NOx- en fijnstofemissies voorkomen. Het project geeft een doorkijk naar de energie-infrastructuur van de toekomst.

Consortium

Het consortium van Duwaal bestaat uit HYGRO, Avia, en TNO en wordt ondersteund door New Energy Coalition en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Subsidie

Het project Duwaal wordt mede dankzij de subsidie DEI+ gerealiseerd.

 

“Met deze subsidie kunnen we laten zien dat de keten van wind tot wiel middels waterstof binnen redelijke termijn zowel efficiënt als kosteneffectief is. Het laat ook zien dat de overheid deze vorm van waterstof toepassing serieus neemt, wat hopelijk ook zal leiden tot meer consistente regelgeving en beleid voor deze toepassing. We kijken uit naar de verdere samenwerking met de overheid om het potentieel van deze waterstof route op de kaart te zetten.”

Jan Willem Langeraar, HYGRO Energy

 

Project Duwaal | film