De groene waterstofeconomie

Pilots & Demonstraties

Nederland staat voor een uitdagende energietransitie. GroenvermogenNL is het investeringsprogramma voor groene waterstof in Nederland. Het is een initiatief van de Topsectoren Energie, Chemie en Holland High Tech en heeft als doel een flinke bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale wereld. Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven is grote interesse  om waterstofprojecten op te schalen. Hiervoor is subsidie beschikbaar vanuit de DEI+ regeling. Op deze pagina staan de actuele projecten, zowel pilots als demonstraties. 

Subsidie versnellen groei waterstofeconomie 

In de totale subsidiepot van deze regeling zit een bedrag van € 29.400.000. Dit geld komt van het Nationaal Groeifondsprogramma ‘Groenvermogen voor de Nederlandse Economie’ (GroenvermogenNL). GroenvermogenNL beoogt bestaande initiatieven op gebied van R&D, pilots, demonstratie en human capital te verbinden en te versterken. De DEI+ regeling draagt bij aan het realiseren van pilot- en demonstratieprojecten.


Paul de Krom, Bestuurslid GroenvermogenNL: “We zijn blij met de eerste twee toekenningen. De beoordelingen zijn nog gaande, dus wie weet volgt er nog een derde project. Het is onze ambitie om dit jaar een regeling open te stellen voor nog 4 of 5 projecten.”