Simone Maase | Ronald Kleijn | Liaisons

“Onderlinge relaties verder verdiepen”

De Human Capital Agenda (HCA) voor regio Noord-West is omvangrijk. Er wonen veel mensen en daarmee is ook het arbeidspotentieel groot. Daarnaast richt de regio zich op de gehele waardeketen voor groene waterstof. Zaak voor het liaisonteam is om de vele ontwikkelingen in dit hele gebied te faciliteren en aan te jagen en de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven te verdiepen.

De regio Noord-West kent 6 regionale clusters

De regio Noord-West kent 6 regionale clusters van samenwerkingsverbanden, elk met eigen kenmerken en focusgebieden. Daarnaast zijn 2 overkoepelende en verbindende partijen actief: Programmabureau Noordzeekanaalgebied en Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord. De uitdaging hier is om een grote diversiteit aan initiatieven voor de waterstof- en energietransitie met elkaar te verbinden. Daarmee moet worden voorkomen dat het wiel op heel veel plekken opnieuw uitgevonden wordt. Bovendien kan er zo aan een sterke kennis- en innovatieregio worden gebouwd.

Relaties verdiepen 

“Een mooie ontwikkeling is dat de verschillende partijen in de regio elkaar steeds beter weten te vinden voor de HCA rond groene waterstof”, zegt Simone Maase, lid van het liaisonteam. “Onze opdracht is om die relaties te verdiepen, zowel op inhoud als tussen de regionale clusters. Wij proberen voeling te krijgen met wat er speelt. Wie doet wat? Vervolgens is het zaak dat daarop wordt ingespeeld met de activiteiten van de learning communities, campussen en innovatieve labs.”

12 duizend fte

“We werken in onze regio toe naar het geschatte extra aantal van 12 duizend fte per jaar voor de energie- en waterstoftransitie”, zegt Ronald Kleijn, ook lid van het liaisonteam. “Het centrale vraagstuk is wat zij moeten kennen en kunnen voor de zich ontwikkelende groenewaterstofeconomie. Daar proberen we per cluster kleuring in te krijgen: hoe ontwikkelt vraag en aanbod van arbeid zich daar?”

Actieve regio

Er gebeurt veel in de regio Noord-West. Op tal van fronten moet je enkele zetten vooruit denken. Maase: “De havens, de industrie en de luchtvaart maken allemaal plannen om te verduurzamen, maar ook de land- en tuinbouwsector, de logistieke sector en mobiliteitssector. Daarnaast hebben we ontwikkelingen in wind op zee en wind op land in Flevoland en is men in Utrecht bezig met waterstof en mobiliteit.”

Responsieve infrastructuur

Het was een behoorlijke klus om voor die diversiteit aan ontwikkelingen en spelers een roadmap te ontwikkelen. “Vanaf december 2022 hebben we tal van gesprekken gevoerd, conceptversies geschreven en teruggekoppeld”, zegt Kleijn. “We hebben een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de aanwezige fieldlabs en opleidingen zodat we weten hoe we een responsieve infrastructuur kunnen opzetten. Want daar gaat het om: een infrastructuur waarbinnen partijen elkaar snel weten te vinden en snel kunnen schakelen om tijdig de juiste mensen met de juiste kennis op de juiste plek te krijgen.”

Kortere time to job

“Tot medio 2025 zullen we ons vooral richten op het ontwikkelen van skillsprofielen en bijpassende opleidingsmodules voor professionals die gaan werken met groene waterstof en om onderwijsprogramma’s beschikbaar te stellen via een landelijk platform van GroenvermogenNL”, zegt Maase. “Ook willen we monitoren hoe effectief learning communities of het aanbieden van specifieke waterstofmodules in de verschillende clusters zijn en een docentprofessionaliseringstraject in onze regio faciliteren. Leidt dit allemaal tot een kortere time to job?”

Liaisonteam verbreden

Hoopvol is dat er de laatste tijd veel gebeurt in de regio Noord-West, zowel bij bedrijven als in het onderwijs. Kleijn: “Organisaties gaan contacten met elkaar aan, zoals bijvoorbeeld hbo- en mbo-instellingen. Om daar allemaal zicht op te houden en ondersteuning in te geven zullen we ons liaisonteam moeten verbreden met linking pins in de verschillende regionale clusters.”

Uiteindelijke verwachting

Waartoe de roadmap mag leiden? Kleijn: “Ik zie locaties voor me waar mensen van het wo, hbo en mbo samen met het bedrijfsleven werken aan innovatie en het scholen van mensen voor de energietransitie.” Maase: “Ja, met jaarlijks een foto van een community van 12 duizend enthousiaste professionals in de Ziggo Dome.”

“Ik zie locaties voor me waar mensen van het wo, hbo en mbo samen met het bedrijfsleven werken aan innovatie en het scholen van mensen voor de energietransitie”

Meer weten over dit artikel?

Simone Maase
Liaisonteam Noord-West (A’dam e.o.)
s.j.f.m.maase@hva.nl

Meer weten over dit artikel?

Ronald Kleijn
Liaisonteam Noord-West (A’dam e.o.)
r.kleijn@hva.nl