Event

Workshop WP 3 | Direct gebruik van waterstof 8/9/10 mei en 30/31 mei en 1 juni


08 mei 2023

8/9/10 mei Workshop WP 3 | Direct gebruik van waterstof

Aanmelden voor workshops kan niet meer. Aansluiten bij het programma nog wel, neem hiervoor contact op met

Sofia Derossi
Program Manager

Dit werkpakket richt zich op het analyseren van:

  • Het gebruik van waterstof als brandstof en grondstof in de (energie-intensieve) industrie en voor elektriciteitsopwekking.
  • Het gebruik van waterstof als brandstof in de mobiliteits- en bouwsector.
  • Systeemaspecten van waterstoftoepassing in verschillende waardeketens.
  • De niet-technische aspecten van waterstoftoepassing (beleid, instrumenten, draagvlak).

Werkpakket 3 informatie