De subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies is uitgebreid met de programmalijn waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL). De subsidie ondersteunt ondernemers bij onderzoek naar de haalbaarheid van innovatieve projecten met een focus op waterstof en groene chemie. Deze nieuwe programmalijn heeft een budget van € 10 miljoen en opent op 26 oktober.  

De subsidie van deze programmalijn van GroenvermogenNL is bedoeld voor haalbaarheidsstudies naar de productie van groene waterstof, transport en opslag van waterstof(dragers), toepassing van waterstof(dragers) en groene elektronen en ende productie van waterelektrolysetechnologie. Zo kunnen er bijvoorbeeld studies naar het gebruikvan innovatieve elektrolysers ingediend worden, maar ook studies naar importketens van waterstof(dragers). 

Boost aan de waterstofeconomie 

Met de nieuwe programmalijn is heel concreet beschreven welke typen projecten er in deze regeling subsidiabel zijn op het gebied van waterstof. Het kan gaan om studies naar de volledige waterstofketen tot studies specifiek gericht op de productie van waterstof, transport en opslag, het gebruik van waterstof en de productie van (onderdelen van) elektrolysers. Hiermee hoopt GroenvermogenNL nieuwe projecten te stimuleren en de waterstofeconomie een boost te geven.  

Thema’sbieden veel mogelijkheden 

De programmalijn bevat vier thema’s die beschrijven welke richtingen waterstofprojecten in kunnen slaan. Bekijk de thema’s op de regelingenpagina van RVO. Bedrijven kunnen met de subsidie voor hun unieke waterstof- of groene chemieproject bijvoorbeeld een mooie technische én economische analyse maken.

Bedragen en openstelling 

Vanuit GroenvermogenNL is € 10 miljoen beschikbaar voor de programmalijn waterstof en groene chemie. Er is maximaal € 2 miljoen beschikbaar per project.  

 De programmalijn waterstof opent op 26 oktober 2023. De sluitingsdatum is 31 maart om 17.00 uur.  

Lees meer over de thema’s binnen deze programmalijn en het aanvraagproces: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tse-industrie-studies . 

 

 

 

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof  

GroenvermogenNL is een programma van het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demonstraties en Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2028 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.