‘Hoe sneller we ons menselijk kapitaal ten volle benutten, hoe groter onze kans op een succesvolle waterstoftransitie’

De Human Capital Agenda (HCA) van GroenvermogenNL is een cruciaal onderdeel voor de ontwikkeling van de groenewaterstofeconomie. De route naar deze economie kan niet zonder de ontwikkeling van voldoende en kwalitatief human capital. Het HCA-programma van GroenvermogenNL bestaat 1,5 jaar. Wat is de status? Paulien Herder, lid van het programmabestuur: ‘Mooi is dat we inmiddels impact maken met regionale communities. Zij werken aan regionale HCA-roadmaps en opleiders en bedrijven weten zich goed rond HCA te organiseren.’ 

GroenvermogenNL richt zich op versneld, grootschalig gebruik van groene waterstof. Uniek in dit Groeifondsprogramma is de verbinding die het continu legt tussen de 4 programmapijlers van demonstraties, pilots, research & development en human capital. Met deze geïntegreerde aanpak bereikt GroenvermogenNL meer impact in de versnelling van de waterstofeconomie door de opbouw van een innovatief ecosysteem en het inspireren van talent. ‘Het versnellen van innovatie en implementatie lukt alleen als we continu heen en weer springen tussen deze 4 pijlers’, zegt Herder. ‘Met aandacht voor onderzoek, pilots, grootschalige implementatie én goed opgeleide mensen die al deze processen kunnen begeleiden en uitvoeren. Door opleiders, werknemers en werkgevers vanaf het begin te betrekken kunnen innovaties meteen hun weg vinden naar de opleidingen.’

'Ons HCA-programma ondersteunt bedrijven om mensen om te scholen en stimuleert opleidingsinstituten om onderwijsprogramma’s en modules te ontwikkelen en vooral met elkaar te delen'

Acties afstemmen 

Het HCA-programma van GroenvermogenNL zorgt ervoor dat betrokkenen in onderwijs en bedrijfsleven hun acties op elkaar afstemmen. Onder meer met regionale roadmaps en gedeelde leergangen en onderwijsproducten voor alle soorten onderwijs in Nederland. Herder: ‘We bundelen bovendien de krachten met andere grote HCA-programma’s in Nederland.’

Alle regionale initiatieven, fondsen en programma’s bijeen 

Het HCA-programma van GroenvermogenNL kent mooie highlights, zoals de enthousiaste en goed bezochte aftrap in Utrecht en de HCA Safaridagen waar regio’s van elkaar konden leren. En hoewel het programma nog maar 1,5 jaar loopt, zijn de eerste resultaten al zichtbaar. ‘Vrijwel onmiddellijk zijn actieve regionale communities van onderwijsinstellingen en bedrijven gestart’, zegt Herder. ‘De communities hebben roadmaps gemaakt toegespitst op de regionale behoefte aan human capital. Daarnaast hebben de regionale liaisons alle regionale initiatieven, fondsen en programma’s bijeengebracht. Ik ben heel trots op de manier waarop de trekkers van het HCA-programma, met programmamanager Marsha Wagner in het bijzonder, dit op zo’n snelle en constructieve manier hebben opgepakt.’

'In alle consortia staat de vraag naar geschoold en omgeschoold personeel voorop'

Landelijke afstemming van HCA door consortia 

‘Het is nog te vroeg om aan te wijzen waar het HCA-programma precies de innovatie weet te versnellen’, zegt Herder. ‘Wel is de impact bij opleiders en bedrijven goed zichtbaar. Kijk naar de manier waarop ze zich nu organiseren en waarop ze opleidingen, demonstraties en leermiddelen landelijk afstemmen en met elkaar delen.’ Herder ziet een duidelijke behoefte en rol voor HCA in de R&D-programma’s die consortia uitwerken. ‘In elk van die consortia staat de vraag naar geschoold en omgeschoold personeel voorop. Immers, wie gaat het onderzoek en de innovaties realiseren en welke bedrijven kunnen ze eigenlijk adopteren? Met ons HCA-programma kunnen we goed en concreet inspelen op hun behoeften.’

Cruciaal voor de energietransitie 

Volgens Herder is het HCA-programma van GroenvermogenNL cruciaal voor het versnellen van de groenewaterstofeconomie en daarmee voor de energietransitie in Nederland. ‘We moeten opleiders en opleidingen, werkgevers en werknemers zo goed mogelijk helpen bij het scholen en omscholen van mensen. Daarvoor bieden we alle hulpmiddelen, inclusief de waterstofdemo’s en waterstofpilots die we binnen GroenvermogenNL ontwikkelen. De urgentie van de energietransitie wordt bij steeds meer mensen gevoeld. Ons HCA-programma ondersteunt bedrijven om mensen om te scholen en stimuleert opleidingsinstituten om onderwijsprogramma’s en modules te ontwikkelen en vooral met elkaar te delen. Want we moeten echt alles op alles zetten om verder te versnellen. Hoe sneller we kennis ontwikkelen en verspreiden, en hoe sneller we ons menselijk kapitaal inzetten, hoe groter onze kans op succes.’