In maart hebben ruim 40 vertegenwoordigers van kennisinstellingen en bedrijven deelgenomen aan workshops voor Werkpakket 2 in het R&D-programma van GroenvermogenNL. Het was voor het eerst dat op deze manier werd gewerkt aan een subsidieaanvraag. En met succes. De deelnemers hebben een stevige basis gelegd voor een projectvoorstel gericht op transport en opslag van groene waterstof.

In december 2022 meldden zich meer dan 30 kennisinstellingen en bedrijven voor Werkpakket 2. Binnen dit werkpakket richten zij zich op innovatieve oplossingen voor de transport en opslag van groene waterstof. De bedoeling is dat de partijen een consortium vormen en uiterlijk 23 mei een projectvoorstel indienen. Het voorstel kan gehonoreerd worden met een subsidiebedrag van maximaal ruim € 14 miljoen.

 

Gezamenlijk projectvoorstel

In maart stonden 2 workshops op het programma. Vertegenwoordigers van de ingeschreven kennisinstellingen en bedrijven werkten intensief samen om tot een conceptprojectvoorstel te komen. Ook legden ze de basis voor het consortium dat het voorstel ook zal uitvoeren. Deze manier om gezamenlijk te werken aan een projectvoorstel en aanpak maakt de kans op een passend voorstel groter, dan wanneer individuele partijen of kleine consortia elk aan een eigen voorstel zouden werken.

 

Succesvolle primeur

De gezamenlijke workshops zijn een primeur voor GroenvermogenNL en blijken succesvol te zijn. Met veel inzet en enthousiasme werkten de deelnemers aan de opgave voor transport en opslag van groene waterstof. Er ligt nu een basis voor een projectvoorstel met een grove tijdsplanning. De partijen hebben ook de intentie uitgesproken het project te gaan uitvoeren.

Subsidieaanvraag in mei

Het projectplan kent 6 verschillende ‘tracks’ die de partijen verder zullen uitwerken: upscaling, infrastructuur, opslag, offshore opslag, roadmap en transport en veiligheid. De komende weken wordt deze basis vertaald in een subsidieaanvraag. Uitvoeringsorganisatie NWO beoordeelt de aanvraag op diverse criteria, zoals wetenschappelijke kwaliteit, aansluiting bij de vooraf geformuleerde doelen en de kwaliteit van het beoogde consortium.

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof

GroenvermogenNL is een programma van het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demonstraties en Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2028 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.

Meer informatie

Lees meer over Werkpakket 2 op de website van GroenvermogenNL of bij uitvoeringsorganisatie NWO. Of stel uw vraag over dit werkpakket of het R&D-programma aan Maryam Alimoradijazi, Programma Manager R&D: m.alimoradijazi@groenvermogennl.org.