Logo Groenvermogen
HCA

PL-2: ‘Regionale Liaisons en Learning Communities’ 

Zes regio’s (en hun Liaisons) zijn aan de slag met hun Roadmaps en zijn er twee overstijgende trajecten van start: voorbereiding Learning Communities en Nationaal Kennisplatform. 

Regionale roadmaps

De Regionale Liaisons werken in zes regio’s aan hun Regionale Roadmap. Zij brengen voor hun regio de ambities ten aanzien van de energie- en waterstoftransitie in kaart en formuleren de meest kansrijke activiteiten om zo tot een krachtige Learning Community-aanpak te komen. Binnen deze aanpak werken consortia van bedrijven, onderwijs en onderzoek samen aan een snelle opbouw van skills in hun regio. 

Een eerste HCA safari inspiratietour ,met veel belangrijke inzichten, vond plaats in maart.

Professionalisering van docenten

Naast de regionale roadmaps, werken de liaisons aan landelijke thema’s zoals professionalisering van docenten. Hiervoor wordt samengewerkt aan de voorbereidingsactiviteiten voor de Learning Communities.  Regieorgaan SIA is hiervoor de uitvoeringsorganisatie.

Een eerste pilot voor docentenprofessionalisering is op succesvolle wijze uitgevoerd.

 

6 Regio's

Dit zijn de zes regio’s waarin de Regionale Liaisons werken aan hun Regionale Roadmap.