News

Laatste berichtgeving

23 mei 2023 | R&D

Nieuw consortium werkt aan projectvoorstel voor direct gebruik groene waterstof

Van 8 mei tot en met 10 mei vond de eerste workshop plaats van Werkpakket 3 (WP3) in het R&D-programma van GroenvermogenNL. . Co-financiers en andere partijen zijn welkom om zich aan te sluiten.

23 mei 2023 | GVNL, R&D

Marktconsultatie voor nieuwe subsidie maakindustrie waterstof: productielijnen en fabrieksomgevingen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat met GroenvermogenNL een tijdelijke subsidieregeling maken om de waterstofeconomie te versnellen.

11 mei 2023 | GVNL

Nieuwe internationale waterstofgids 2023 gereed

De Waterstofgids 2023 is een belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse waterstofsector. Het boekwerk biedt een compleet overzicht van de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterstof in Nederland

5 mei 2023 | R&D

Start workshops voor innovatief direct gebruik groene waterstof

Op maandag 8 mei komen circa 30 vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en publieke organisaties bijeen voor een eerste workshop van Werkpakket 3 (WP3) in het R&D-programma van GroenvermogenNL

1 mei 2023 | GVNL

Paulien Herder @Industry Round Table – identifying key bottlenecks

ANNOUNCEMENT: Paulien Herder [Chair of the program board GroenvermogenNL] will be among the experts sharing their insights. On May 8th, 2023, Platform Zero host the Hydrogen Industry Round Table...

25 april 2023 | Human Capital

Nieuwe pilot zet aan tot professionalisering van waterstofdocenten

Om de productie van groene waterstof op te schalen zijn voldoende theoretisch en praktisch geschoolde mensen nodig. Dit vraagt om deskundige docenten die aankomende en huidige professionals kunnen opleiden, om- en bijscholen.

10 april 2023 | R&D

Succesvolle workshops leggen stevige basis voor subsidieaanvraag transport en opslag van waterstof

In maart hebben ruim 40 vertegenwoordigers van kennisinstellingen en bedrijven deelgenomen aan workshops voor Werkpakket 2 in het R&D-programma van GroenvermogenNL. En met succes

2 april 2023 | Human Capital

Regio’s delen kennis en ervaring over waterstof tijdens 6-daagse HCA-Safari

Recent organiseerde GroenvermogenNL voor het eerst de Human Capital Agenda (HCA) Safaridagen. Aan de hand van een gevarieerd programma liet elke regio zien...