Op maandag 8 mei komen circa 30 vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en publieke organisaties bijeen voor een eerste workshop van Werkpakket 3 (WP3) in het R&D-programma van GroenvermogenNL. De deelnemers zullen aan een gezamenlijk voorstel werken om het directe gebruik van groene waterstof te versnellen.

Voor de energietransitie wil Nederland de productie en toepassing van groene waterstof opschalen. Direct gebruik van waterstof kan aantrekkelijk zijn in de energie-intensieve industrie, bijvoorbeeld in processen waarvoor hoge temperaturen nodig zijn. Ook zijn er mogelijkheden in de mobiliteitssector. Denk aan elektrische aandrijving met brandstofcellen of vervanging van fossiele brandstof in verbrandingsmotoren. WP3 richt zich op innovaties voor direct gebruik van groene waterstof, waarbij ook systeemaspecten zoals veiligheid en maatschappelijke acceptatie een rol spelen.

Gezamenlijk projectvoorstel door 1 consortium

Eind 2022 ging de eerste call van WP3 open. Geïnteresseerde partijen konden zich tot 16 februari aanmelden. Na een selectie door een onafhankelijke, internationale beoordelingscommissie vaardigden de partijen vertegenwoordigers af voor de verplichte workshops. Doel is dat de deelnemers innovatieve ideeën voor direct gebruik van groene waterstof uitwerken tot 1 gezamenlijk voorstel en voor de uitvoering 1 consortium vormen. Deze aanpak maakt de kans op een passend voorstel groter, dan wanneer individuele partijen of kleine consortia elk aan een eigen voorstel in competitie zouden werken. In maart voerde GroenvermogenNL deze aanpak voor het eerst uit voor WP2, gericht op transport en opslag van waterstof.

Workshops in mei

De workshops duren 2 x 2,5 dag en vinden plaats van 8 tot en met 10 mei en eind mei. Met ondersteuning van procesbegeleiders en onafhankelijke, inhoudelijke experts zullen de deelnemers nader kennismaken met elkaar, het vraagstuk verkennen en de richting van het projectvoorstel bepalen. In de tweede workshop zullen ze het voorstel verder uitwerken om het uiterlijk 18 juli in te dienen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de kwaliteit van het consortium en van het projectvoorstel. Voor het projectvoorstel is een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal € 14 miljoen.

Ook aansluiten bij het consortium?

Bent u geïnteresseerd in de call van WP3 voor direct gebruik van groene waterstof? Hoewel u zich niet meer kunt opgeven voor de workshops, zijn er wel mogelijkheden om u aan te sluiten bij het consortium, afhankelijk van de inhoud en opzet van het projectvoorstel. Bijvoorbeeld als samenwerkingspartner om uw kennis in te brengen of als co-financier van het projectvoorstel. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met ons.

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof GroenvermogenNL is een programma van het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demoprojecten en een Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2028 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.

Meer informatie Lees meer over WP3 op de website van GroenvermogenNL of bij uitvoeringsorganisatie NWO. Of stel uw vraag over dit werkpakket of het R&D-programma aan Sofia Derossi, Programma Manager R&D: s.derossi@groenvermogennl.org.