Dit najaar opent NWO naar verwachting drie calls (subsidieregelingen) voor GroenvermogenNL, waarmee we ons richten op het vergroenen en circulair maken van industriële chemische processen. Wat zijn kansrijke innovaties en verbeterkansen voor huidige technologieën als alternatief voor koolstof- en stikstofgebaseerde chemie? Hoe kunnen bedrijven specialities (speciale chemicaliën) maken met minder energie, CO2-uitstoot en fossiele grondstoffen? Groene chemie kan worden gezien als de volgende fase van het R&D-programma van GroenvermogenNL, naast de bestaande consortia die zich al bezighouden met productie, transport, opslag en direct gebruik van groene waterstof. 

Inhoud calls 

GroenvermogenNL wil het gebruik van groene waterstof in de economie en industrie versnellen. Het is een van de manieren om de energietransitie voor elkaar te krijgen. De chemische industrie speelt hierin een belangrijke rol. Allereerst vanwege de grote economische betekenis van de sector. Daarnaast kan de sector een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door te kiezen voor groene chemie en groene elektronen.

Inhoud calls

Met drie calls via NWO wil GroenvermogenNL een schone en circulaire chemische industrie bevorderen. Dat doen we met de inzet van groene waterstof en groene elektronen voor:

  • Koolstofgebaseerde chemie: hoe kunnen bedrijven fossiele bronnen zoals olie en aardgas vervangen door gebruik te maken van koolstofneutrale waterstof en groene elektronen? Dit kan bijvoorbeeld door koolstofneutrale waterstof als grondstof te gebruiken voor de productie van brandstoffen en platformchemicaliën uit CO2, door groene elektronen direct te gebruiken om chemische conversieprocessen op hoge temperatuur te verwarmen of door CO2 en CO om te zetten in chemicaliën via innovatieve elektro- of plasmachemische omzettingsprocessen.
    Het subsidiebudget voor deze call is € 35 miljoen.
  • Stikstofgebaseerde chemie: hoe kunnen bedrijven het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen bij de productie van ammoniak en andere (bulk)stikstofhoudende moleculen? Het gaat hier zowel om het voor de hand liggende gebruik van groene waterstof in het Haber-Boschproces als de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde technologieën. Dit is een belangrijk vraagstuk in de energietransitie, omdat waterstofproductie voor ammoniakproductie 1,5% van de totale energie in de wereld verbruikt en tot 7%​​ bijdraagt​​ aan de totale Nederlandse CO2-uitstoot.
    Het subsidiebudget voor deze call is € 20 miljoen.
  • Specialties: van verpakkingsmateriaal, verf en coatings tot farma, voeding en agro; de Nederlandse chemische industrie maakt een grote verscheidenheid aan chemische halffabricaten en specialties. Deze productie is afhankelijk van petrochemicaliën en chemische transformaties, wat leidt tot veel afval en veel energieverbruik. Hoe kunnen we deze chemische bouwstenen duurzamer produceren met koolstofneutrale waterstof, hernieuwbare grondstoffen, direct gebruik van groene elektronen en de ontwikkeling van nieuwe chemische transformaties?
    Het subsidiebudget voor deze call is € 20 miljoen.

Voor bedrijven en kennisinstellingen

Ben je als bedrijf of kennisinstelling actief op dit gebied? En wil je actief meewerken aan een duurzame, circulaire toekomst met groene waterstof? Dan nodigen we je graag uit deel te nemen aan een of meerdere calls van ons R&D-programma.

Eén consortium, één projectplan

Partijen die geïnteresseerd zijn vragen we om per call samen te werken aan één projectplan. Er is dus geen competitie tussen verschillende aanvragen. Vooraf nemen partijen deel aan twee workshops van elk 2,5 dag. Zij vormen een consortium en ontwikkelen één gezamenlijk projectplan. De calls en consortiumvorming worden uitgevoerd door NWO.

Planning

De voorlopige planning is als volgt:
Koolstofgebaseerde chemie 
informatiesessie in oktober 2024
workshops in winter 2024/2025
Stikstofgebaseerde chemie 
informatiesessie in november 2024
workshops in voorjaar 2025
Specialties 
informatiesessie in november 2024
workshops in voorjaar 2025

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van de calls? Abonneer je op de nieuwsbrief van GroenvermogenNL. Of stel een vraag aan:
Maryam Alimoradi Jazi voor de call voor koolstofgebaseerde chemie: m.alimoradijazi@groenvermogennl.org. 
Jane Butler voor de calls voor stikstofgebaseerde chemie en specialties: j.butler@groenvermogennl.org.

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof

GroenvermogenNL is een programma gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demonstraties en Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2030 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.