Huiskamergesprek

Richard van de Sanden

Richard van de Sanden is wetenschappelijk directeur van het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) en hoogleraar aan de afdeling Toegepaste Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland. Hij is ook onderzoeksgroepleider bij het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) waar hij directeur is van 2011 tot juli 2020.

Hij promoveerde in 1991 aan de Technische Universiteit Eindhoven op een fundamenteel onderwerp op het gebied van plasmafysica. In 1990 werd hij benoemd tot assistent-professor, met als belangrijkste interessegebied de fundamenten van plasma-geassisteerde materiaalverwerking. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Bij het DIFFER-instituut richt hij zich op de fysica en chemie van plasma-oppervlakte-interactie en op onderzoek naar de directe en indirecte omzetting van hernieuwbare energie in synthetische brandstoffen en chemicaliën.

Hij is lid van verschillende (wetenschappelijke) adviesraden voor (inter-)nationale programma’s, instituten en departementen. Tussen 2017-2022 was hij voorzitter van de adviescommissie Electrochemical Conversion and Materials (ECCM) en actief lid van de Energy commissie van de European Academies for Science Advisory Council (EASAC). In 2021 werd hij lid van het NWO-TTW bestuur en sinds 2022 vertegenwoordigt hij dit bestuur in de NWO-NWA programmacommissie. Sinds 2023 is hij lid van het Topteam Energie (Captain of Science van Topsector Energie).

Jacqueline Vaessen

Jacqueline Vaessen is sinds september 2021 Boegbeeld voor de Topsector Chemie. In die hoedanigheid is zij ook voorzitter van het missieteam Circulaire Economie. Vaessen, die een master scheikundige technologie en een bachelor psychologie heeft, begon haar loopbaan in 1989 bij Shell Chemicals. Daarna werkte ze acht jaar voor Syntens als innovatiemakelaar en later als regiomanager. In 2004 besloot ze zelfstandig ondernemer te worden, gericht op energiebesparing binnen de industrie en op alternatieve manieren om duurzame energie op te wekken. Jacqueline Vaessen was tot september 2018 politiek actief als lid van de Provincie Utrecht en trad op als woordvoerder van energie en economie. Van 2018 tot en met 2022 was Vaessen General Manager van Nexstep, het nationale platform voor hergebruik en ontmanteling van olie- en gasinfrastructuur.

Paulien Herder

Prof.dr.ir. Paulien Herder is decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen en hoogleraar Energiesystemen aan de Technische Universiteit Delft. Zij is gespecialiseerd in de energiesysteemintegratie en het fossielvrij maken van energie en industrie door middel van elektrochemische conversie, waarbij ze technische wetenschappen combineert met sociale en gedragswetenschappen. Zij was van 2013-2019 directeur van het Delft Energy Initiative, dat rond de 1000 energie-onderzoekers op de Delftse campus telt. Ze is lid van de Raad van Toezicht van de Hotelschool The Hague en lid van de Wetenschappelijke KlankbordCommissie van het Noordzee-overleg.

Dirk Smit

Dirk studeerde in 1989 af aan de Universiteit Utrecht met een PhD in Wiskundige Natuurkunde, Snaartheorie. Hij voltooide een academisch postdoctoraat aan Berkeley en kreeg een postdoctoraat aan Harvard University. In 1992 trad hij in dienst bij de R&D-afdeling Geofysica van Shell in Nederland. In november 2023 gaat hij met pensioen.

Bij Shell heeft hij verschillende functies bekleed, waaronder Chief Geophysicist voor Shell UK en Vice President Exploration and Upstream Technology. Sinds 2011 is hij Chief Scientist Geophysics en sinds 2016 is hij benoemd tot Vice President Research Strategy, terwijl hij zijn functies als voorzitter van de Shell Science Council voortzet. Vanaf 2016 houdt hij zich voornamelijk bezig met “systeemdenken en engineering”-aspecten van de energietransitie naar een systeem met netto nuluitstoot. Hij wordt regelmatig gevraagd als keynote spreker in Europa, de VS en Azië en schrijft over aspecten van de energietransitie. Hij was Shell’s (allereerste) Corporate Chief Scientist (Chief Science Officer) sinds 2022 en adviseerde het Executive Committee en de Board.

Marco Waas

Marco leidt de R&D en Technology agenda van Nobian en is verantwoordelijk voor duurzaamheid in het hele bedrijf. Hij brengt een diepgaande kennis mee van technologische transformatie, open innovatie (samenwerking met universiteiten, start-ups en in consortia), circulaire economie, elektrificatie en Industrie 4.0. Marco heeft verschillende (senior) managementfuncties bekleed, onder andere bij Unilever en AkzoNobel. Daarvoor was hij decaan van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Materiaalkunde aan de Technische Universiteit Delft. Marco is lid van het bestuur van de VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) en voorzitter van de commissie Technologie- en Innovatiebeleid. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) en lid van verschillende commissies en adviesraden. Hij studeerde (bio)chemische technologie en informatietechnologie aan de Universiteit van Amsterdam.