Sprekers

Dagvoorzitter Desiree Hoving

Van wetenschapper naar journalist

Desiree Hoving begon haar carrière bij TNO en de Technische Universiteit Delft. Na te hebben ontdekt dat ze geen specialist in een specifieke wetenschappelijke discipline wilde worden, maakte ze de overstap naar de journalistiek. Ze werkte voor Cobouw en schreef voor het tijdschrift NWT, en was betrokken bij de televisiekennisquiz Hoe?Zo!.
Daarna was ze meer dan tien jaar zelfstandig wetenschapsjournalist voor diverse grote landelijke media. Haar sterke punten als dagvoorzitter zijn conceptueel denken over programma’s, snel inlezen en scherpe vragen stellen aan experts. Desiree Hoving is lid van de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie (VWN) en van SciCom NL, waar ze zich inzet voor de kwaliteit van wetenschapscommunicatie.

MELD JE NU AAN

Marjan Oudeman

Voorzitter programmabestuur GroenvermogenNL

Mr Marjan Oudeman, MBA was lid van het Executive Committee van het Europese deel van de Tata Steel Group (voorheen Corus) en Executive Director van de Strip Divisie van het staalbedrijf, en vervolgens lid van het Executive Committee van AkzoNobel. Zij is ook voormalig voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Oudeman is commissaris bij diverse bedrijven in binnen- en buitenland, waaronder UPM-Kymmene Corporation en Solvay SA . Daarnaast bekleedt zij diverse nevenfuncties.

MELD JE NU AAN

Keynote Maarten Wetselaar

Maarten Wetselaar trad in januari 2022 toe tot CEPSA als CEO en werkt vanuit Madrid. In maart 2022 kondigde hij de “Positive Motion” strategie van het bedrijf aan, gericht op het transformeren van CEPSA tot een leider in de energietransitie in de komende jaren.
Daarvoor werkte hij 26 jaar bij Royal Dutch Shell en maakte deel uit van het uitvoerend comité van het bedrijf als Directeur van Geïntegreerd Gas, Hernieuwbare Energie en Energieoplossingen van 2016-2021. In die rol hield hij toezicht op 38 landen. Voor 2016 bekleedde hij diverse managementposities in de Upstream, Downstream en Trading takken van Shell in Europa, Singapore, Brazilië, Ghana, het Midden-Oosten en Rusland.
Wetselaar heeft een masterdiploma in Economie behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen en een postdoctoraal diploma aan de Vrije Universiteit Amsterdam in Nederland. Na zijn studie diende hij als officier bij de Koninklijke Marine van Nederland.

MELD JE NU AAN

Keynote Lucas Prat

EVP en co-founding partner bij Power2X.
Power2X is een Nederlands bedrijf en ontwikkelt en investeert in grootschalige productie van groene moleculen waaronder waterstof, ammoniak, methanol, en gerelateerde bio/synthetische brandstoffen en grondstoffen voor chemie. Power2X is opgericht in 2020 en heeft inmiddels een team van meer dan 60 professionals in Amsterdam, Madrid en Londen en meer dan 100 miljoen aan investeringskapitaal. Naast projecten in Portugal en Spanje, heeft Power2X een portfolio aan projecten in Scandinavië, de Verenigde Staten en in Nederland.

MELD JE NU AAN

Huiskamergesprek

Onder leiding van Desiree Hoving vindt het huiskamergesprek plaats met gerenommeerde gasten:

Richard van de Sanden is wetenschappelijk directeur van het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) en hoogleraar aan de afdeling Toegepaste Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland.
Jacqueline Vaessen is sinds september 2021 Boegbeeld voor de Topsector Chemie. In die hoedanigheid is zij ook voorzitter van het missieteam Circulaire Economie.
Paulien Herder is decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen en hoogleraar Energiesystemen aan de Technische Universiteit Delft.
Dirk Smit & Marco Waas

Parallelsessies ochtend

Wat zijn de innovatieve uitdagingen rond waterstof in de nabije toekomst? Voertaal Engels

Onder leiding van Desiree Hoving, krijg je informatie over lopende projecten binnen GroenvermogenNL en bij andere organisaties.
Sprekers:

Hamed Aslannejad is sinds 2008 een vooraanstaande figuur op het gebied van waterstof, met een sterke achtergrond in de ontwikkeling van systemen voor vaste oxide-brandstofcellen.
Rene Peters studeerde technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn huidige functie is directeur gas technologie, en stuurt daarin onderzoek aan op het gebied van duurzame gassen, zoals groen gas en waterstof, de rol van gas in de de energie transitie en systeem integratie.
Linda Steg is hoogleraar Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ze onderzoekt welke factoren van invloed zijn op duurzaam gedrag, en de effecten en acceptatie van milieubeleid, duurzame technologie en systeemveranderingen.
Lennart van der Burg is waterstof expert en als cluster Manager groene waterstof verantwoordelijk voor het water elektrolyse onderzoeksprogramma bij toegepast onderzoeksinstituut TNO.
Maria Fennis, CEO HyET Hydrogen / Co-CEO HyET Solar na haar studie Scheikunde op de UU in contact gekomen met duurzame technologie ontwikkeling bij HyET Solar.
Ruud Kortlever is universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op de afdeling Process & Energy.

MELD JE NU AAN

Ecosysteem in beweging. Hoe kunnen we effectief investeren om het ecosysteem in de goede richting te laten bewegen?

Er zijn vanuit verschillende fondsen en programma’s veel financiële middelen beschikbaar (gekomen) om te investeren in de waterstoftransitie, van productie tot aan de arbeidsmarkt. Hoe zetten we dit doelmatig in?
Sprekers:

Moderator Jan-jaap Aué is lector waterstoftoepassingen aan de Hanzehogeschool Groningen en directeur van EnTranCe, Centre of Expertise Energy. Hij is regionale liaison Human Capital Groenvermogen in Noord-Nederland, voorzitter van het lectorenplatform LEVE en ECCM-commissie lid.
Theo Koster is zelfstandig ondernemer en heeft zijn werkzame leven rondgelopen in de maakindustrie in Nederland. Eerst als journalist van een vakblad voor ingenieurs, later als directeur van diverse brancheverenigingen binnen het FME.
Simone Maase is accountmanager Energietransitie voor Leven Lang Ontwikkelen bij de Hogeschool van Amsterdam.
Arjan van der Stelt studeerde Elektrische Energie Techniek aan Avans hogeschool en vervolgens Technologiebeleid aan de Technische Universiteit Eindhoven, met als specialisatie Energie en Milieu.

MELD JE NU AAN

Leren van innoveren: ervaringen van pioniers in de waterstof sector. Voertaal Engels

De eerste waterstofprojecten draaien al een tijdje of beginnen binnenkort. Waar lopen initiatiefnemers tegen aan? Wat zouden ze in de toekomst anders doen?
Sprekers:

Moderator Jörg Gigler werkt bijna 30 jaar aan thema’s op het snijvlak van duurzaamheid, energietransitie en innovatie. Sinds 2013 is hij directeur van TKI Nieuw Gas | Topsector Energie.
René Schutte werkt sinds 2006 bij Gasunie en heeft diverse commerciële posities bekleed in energie inkoop en de front office bij Gasunie Transport Services.
Carol Xiao is Director Business Development bij ISPT.
Alexandru Lepadatu maakt deel uit van Ørsted’s Ventures en Open Innovation hub in Nederland.
Afkenel Schipstra is Non-Executive Director bij HydrogenOne Capital.

MELD JE NU AAN

Wat is een financierbaar innovatieproject?

Voor een goed idee is altijd geld. Dat is wat je altijd hoort. Dat klopt ook. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om je financiering te regelen. Met jouw inbreng aan voorbeelden krijg je in deze workshop tijdens een open discussie met het investeerderspanel te horen over wat een innovatieproject of technologische innovatie financierbaar maakt. Zowel eigen vermogen als vreemd vermogen financiering komen aan bod.

Moderator: Martin Weissmann Adviseur Financieringsloket van de Topsector Energie.
Bernd Voorsluijs – Goeie Gruttenimpact fonds – risico-investeerder
Michiel Meerman – Invest-NL- project financiering

Het Financieringsloket heeft de afgelopen jaren meer dan de helft van de 700 innovatieve Nederlandse energie startups en scale-ups kunnen helpen bij het inzichtelijk krijgen van het financieringslandschap en bij het vinden van passende financiering en investeerders.

MELD JE NU AAN

Waterstof en het toekomstig verdienvermogen van Nederland

Waar moet Nederland in de toekomst haar geld mee verdienen? En welke rol speelt waterstof daarbij? Met verduurzaming als aanleiding, wordt er vaak gesproken over wat er niet meer nodig is in Nederland.

Moderator en inspirator: Alice Krekt, directeur van de nieuwe branchevereniging voor de Nederlandse waterstof sector. Alice maakt zich in deze rol hard voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Nederland. Samen met de leden en partners zet zij zich in om de waterstofketen onderling te verbinden, te activeren en versterken. Haar ambitie: Nederland als dé waterstofhub van Europa.

Alice studeerde Sociale Geografie/Planologie. Zij werkte onder andere bij Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, ARCADIS en de gemeente Rotterdam als leider van bedrijfsonderdelen en maatschappelijk relevante projecten. In haar carrière staat de balans tussen economie en duurzaamheid centraal.

MELD JE NU AAN

Parallelsessies middag

Focus op R&D rond waterstof en groene elektronen voor duurzame chemicaliën en brandstoffen: ons pad van innovatie. Voertaal Engels

Een interactieve sessie over groene waterstof: Verken de belangrijkste onderzoeksonderwerpen en uitdagingen in de R&D werkpakketten die in 2024 worden gestart rond het gebruik van groene waterstof in de chemie en voor speciale toepassingen zoals verpakkingsmateriaal, verf en farmaceutische producten.
Sprekers:

Moderator Bert Weckhysen is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde zijn Master en PhD aan de Universiteit Leuven, waarna hij als postdoc werkte aan Lehigh University en Texas A&M University.
Paulien Herder is decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen en hoogleraar Energiesystemen aan de Technische Universiteit Delft.
Ed de Jong studeerde af aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, Nederland en verdedigde ook zijn proefschrift aan de Landbouwuniversiteit Wageningen over de afbraak van lignocellulose door witrotschimmels.
Martijn de Graaff is verantwoordelijk voor strategisch business management bij de programma’s van TNO op het gebied van Industrie Transformatie, Power-2-X en CCU.
Mark Koper is hoogleraar Surface Chemistry and Catalysis aan de Universiteit Leiden.
Frank Geuzebroek is momenteel Technical Program Manager en Principal Science Expert in het Hydrogen Technology team van Shell Project and Technology.
Guido Mul is een vooraanstaande wetenschapper op het gebied van synthese en prestatie-evaluatie van (foto)elektroden en fotokatalysatoren.
Jan Jaap Nusselderis verantwoordelijk voor duurzaamheid bij OCI Nitrogen Europe.
Fokko Mulder.

MELD JE NU AAN

Innoveren is mensenwerk

Innovatie vraagt om een frisse blik. Niet alleen tijdens de ontwikkeling van een idee, ook na de marktintroductie van de innovatie. Te vaak wordt bij innovatie te veel nadruk gelegd op de ‘techniek’, terwijl het vooral mensenwerk is. Hoe organiseer je ‘verrijkend’ innoveren in de praktijk? In deze sessie geven meerdere sprekers een kijkje in hun keuken hoe zij innovatieprocessen hebben verrijkt; welke aanpakken werken en welke resultaten levert dat op? Waar lopen zij nog tegenaan? Wat zijn de verschillen tussen de aanpak in het bedrijfsleven en het onderwijs? Hoe hebben zij invulling gegeven aan de door de innovatie ontstane nieuwe arbeidsbehoefte? Over dit en meer gaan we in deze sessie in gesprek!
Sprekers:

Willem Hazenberg is Senior Consultant bij Stork Asset Management Technology.
Neha Roy is Innovation Lead voor Big Trucks bij de de Hyster Yale-groep.
Kees Boer is werkzaam bij de gemeente Hoogeveen en projectleider van de Waterstofwijk.

MELD JE NU AAN

Hoe moeten testfaciliteiten eruitzien in NL? Nut en noodzaak van testfaciliteiten.

Het realiseren van een verdienvermodel met groene waterstof vergt niet alleen steun aan producenten en gebruikers die willen verduurzamen, maar geeft ook kansen voor de Nederlandse maakindustrie. In deze sessie gemodereerd door Harry van Dijk, van oorsprong Chemisch Ingenieur, aangevuld met een MBA, krijg je inzicht in initiatieven om via testfaciliteiten de maakindustrie te helpen.

Sprekers:
Rombout Swanborn is een succesvolle serie-ondernemer en oprichter van verschillende bedrijven die gebaseerd zijn op technologieën voor de verwerking van olievelden en hernieuwbare energie.
Peter van Hooft begon hij zijn carrière bij TNO als wetenschappelijk onderzoeker in 2001, na het behalen van zijn PhD in Bio-Organische Chemie aan de Universiteit Leiden.
Bas Terlingen is begonnen als technisch consultant bij Mott MacDonald BV na het behalen van zijn PhD in heterogene katalyse aan de universiteit van Utrecht.
Carol Xiao is Director Business Development bij ISPT.
Rajat Bhardwaj CTO, Power2X met achtergrond in Chemische Technologie met meer dan 15 jaar ervaring in de energie- en olie- en gasindustrie.

MELD JE NU AAN

Nederlandse Waterstof Technologie: Wat maken we mee?

Er zijn veel kansen, maar toch is industrialisatie-succes niet vanzelfsprekend. In eerdere periodes waarin we overgingen naar nieuwe manieren van energiegebruik, zijn veel bedrijven uit Nederland vertrokken en zijn kansen niet volledig benut. Ook zijn veelbelovende Nederlandse koplopers niet altijd in staat geweest om hun volledige potentieel te bereiken.
Moderator Jelle Blekxtoon:
Business Development Manager Hydrogen FME & EMP-NL
Jelle Blekxtoon, met een scheikundige en business achtergrond, heeft ruim 11 jaar ervaring opgebouwd in de energie sector. Vanuit zijn huidige rol vanuit FME & EMP-NL ondersteunt, verbindt, faciliteert en versterkt hij de Nederlandse technologiebedrijven om richting 2030 een volwassen maakindustrie voor waterstoftechnologie te hebben.
Sprekers: Jogchum Bruinsma – Nedstack, Jerome van Beek – MTSA, Henk Kleef – Hygear.

MELD JE NU AAN

Waarom heeft waterstof productie op zee de toekomst?

In deze sessie presenteren we de ambities voor waterstof productie uit wind op zee. Waarom wordt het aantrekkelijker om waterstof te produceren op zee nabij de windparken en niet op land waar de stroom aan land komt?
Moderator:
Rene Peters studeerde technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn huidige functie is directeur gas technologie, en stuurt daarin onderzoek aan op het gebied van duurzame gassen, zoals groen gas en waterstof, de rol van gas in de de energie transitie en systeem integratie.
Sprekers: Jan Willem Langeraar – Hygro, Daan Boogaerdt – Neptune Energy, Harry Til – Ministerie van EZK.

MELD JE NU AAN

1-op-1 Speeddate sessies

Speeddate sessie met Martin Weissmann

Wil je feedback, tips of connecties met investeerders voor jouw innovatie? Doe mee met de Speeddate sessie met Martin Weissmann.

Maak dan een 1-op-1 afspraak. Het Financieringsloket van de Topsector Energie geeft je inzicht in het investeringslandschap en verwijst indien mogelijk door naar investeerders. In deze 10-minuten-afspraak krijg je te horen wat een eerste reactie zou zijn op jouw financieringsvraag en of het de moeite waard is om een vervolgafspraak te maken.

Doelgroep: startups, scale-ups en MKB-ondernemingen

MELD JE NU AAN

Speeddate sessie met RVO

De RVO-adviseurs staan klaar om je te informeren over de verschillende subsidies die beschikbaar zijn. Soms kan het echter lastig zijn om door de vele mogelijkheden het overzicht te behouden.

Om meer informatie te ontvangen, kun je een persoonlijk gesprek aanvragen waarin je jouw situatie kunt bespreken. Via het registratieformulier kun je een afspraak plannen. En één week voor het evenement ontvang je een tijdslot en een formulier met een projectomschrijving die ingevuld moet worden. Door dit formulier vooraf in te vullen, kunnen we ervoor zorgen dat het gesprek efficiënt verloopt.

MELD JE NU AAN