Parallelsessies ochtend

Wat zijn de innovatieve uitdagingen rond waterstof in de nabije toekomst?

Hamed Aslannejad

Dr. Hamed Aslannejad is sinds 2008 een vooraanstaande figuur op het gebied van waterstof, met een sterke achtergrond in de ontwikkeling van systemen voor vaste oxide-brandstofcellen. Zijn belangrijkste expertisegebied ligt op het gebied van de productie en het gebruik van waterstof door middel van elektrochemische conversies, met name in de domeinen van elektrolyseurs en brandstofcellen, en hun integratie in energiesystemen. Met een basis in de chemische technologie is hij diep betrokken bij het multi-schaal modelleren van elektrolyseurs en brandstofcelunits, gericht op het verbeteren van hun duurzaamheid en levensduur. Dr. Aslannejad is ook toegewijd aan het concept van een omkeerbare elektrolyseurunit die naadloos kan worden aangesloten op zowel elektriciteits- als gasnetwerken, als een innovatieve energieopslagoplossing. Hij heeft een Ph.D. met de prestigieuze Cum Laude aanduiding en werd geëerd met de Interpore Young Researcher Award in 2020. Op dit moment is hij technisch manager van Werkpakket 3 binnen het GronevermogenNL-programma, waarin ze, in samenwerking met hun consortium, vooroplopen in de directe toepassing van waterstof in Nederland.

René Peters

René Peters is een expert in technische natuurkunde met een achtergrond aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn promotie in 1993 aan dezelfde universiteit, waar hij gasstromen in leidingnetwerken optimaliseerde, werkte hij bij Shell Research aan gaswinning uit bijna lege gasvelden. Vervolgens trad hij in 1998 toe tot TNO, waar hij verschillende functies bekleedde op het gebied van gaswinning, transport en opslag. Momenteel is hij directeur gas-technologie, en stuurt hij onderzoek aan naar duurzame gassen zoals groen gas en waterstof, de rol van gas in de energietransitie en systeemintegratie.

Zijn huidige focus ligt op het slim benutten van bestaande energie-infrastructuur en systeemintegratie. Hij leidt het North Sea Energy programma, een publiek-privaat onderzoeksprogramma voor systeemintegratie op de Noordzee. Hierin wordt de transitie van olie en gas naar duurzame energie op zee onderzocht door meer dan 30 partners uit industrie en overheid. Dit heeft geleid tot de pilot PosHYdon, waarin de omzetting van offshore wind naar waterstof op zee wordt gedemonstreerd op een platform in de Noordzee. Daarnaast is René Peters bestuurslid van IRO (vereniging van toeleveranciers voor de offshore energiesector), bestuurslid van de World Energy Council NL en de Energy Reinvented Community. Hij leidt ook het TKI Nieuw Gas consortium voor Geo Energie onderzoek onder Topsector Energie en is lid van de Raad van Deskundigen als adviseur voor het ministerie van EZK op het gebied van flow metrologie.

Linda Steg

Linda Steg is hoogleraar Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ze onderzoekt welke factoren van invloed zijn op duurzaam gedrag, en de effecten en acceptatie van milieubeleid, duurzame technologie en systeemveranderingen. Ze is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de European Academy of Sciences and Arts, en de Wetenschappelijke Klimaatraad. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, en ontving in 2020 de NWO Stevinpremie. Ze schreef mee aan twee IPCC rapporten, en participeert in verschillende interdisciplinaire en internationale onderzoeksprojecten, waarin ze samenwerkt met overheden, bedrijven en NGOs.

Lennart van der Burg

Lennart van der Burg is waterstof expert en als cluster Manager groene waterstof verantwoordelijk voor het water elektrolyse onderzoeksprogramma bij toegepast onderzoeksinstituut TNO. In 2020 alleen al werkt TNO aan meer dan 50 waterstof projecten gerelateerd aan productie, transport, opslag en toepassing in verschillende sectoren. Lennart is tevens trekker van het Power2Hydrogen programma binnen het shared research programma Voltachem. Samen met de industrie werken we aan electrolyzer technologie met een hogere efficiëntie, langere levensduur en welke op grote schaal geproduceerd kunnen worden. Lennart is sterk gemotiveerd om de huidige klimaat crisis aan te pakken en is daarom naast TNO ook gemeente raadslid in De Utrechtse Heuvelrug en mede initiatiefnemer geweest van \een sociale onderneming gericht op duurzame levensstijl. Lennart is Milieukundige en heeft gewerkt als adviseur duurzame energie en gebiedsontwikkeling bij advies- en ingenieursbureau Sweco.

Maria Fennis

Maria Fennis, CEO HyET Hydrogen / Co-CEO HyET Solar na haar studie Scheikunde op de UU in contact gekomen met duurzame technologie ontwikkeling bij HyET Solar. Hier is haar enthousiasme gewekt en is ze na een aantal jaar gewerkt te hebben in de product ontwikkeling full time haar Master in Science en Business Management gaan doen aan de UU. Het leek Maria erg verstandig om ook wat meer te weten komen over hoe je nou precies zo’n mooi product in de markt gaat zetten, strategie, visie, mensen, kapitaal. Na een aantal andere bedrijven gezien te hebben, waaronder Nedstack waar ze voor het eerst in contact kwam met waterstof,  is ze 4 jaar geleden weer terug gekomen op het nest om eerst HyET Hydrogen verder op te bouwen en vervolgens samen met Rombout Swanborn de HyET Groep propositie verder te ontwikkelen. Cruciaal hierbij zijn de samenwerkingsprojecten met de universiteiten, het vinden van strategische partners, het vinden van de juiste mensen en ervoor zorgen dat er voldoende kapitaal is om verder te blijven groeien. 

Ruud Kortlever

Dr. Ruud Kortlever is universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op de afdeling Process & Energy. Zijn groep richt zich op elektrochemische processen die relevant zijn voor de productie van hernieuwbare brandstoffen en de elektrificatie van de chemische industrie. Met behulp van mechanistische inzichten, modellering en experimenteel werk draagt zijn groep bij aan het oplossen van hedendaagse energieproblemen door nieuwe elektrokatalytische systemen en apparaten te ontwikkelen.

Ecosysteem in beweging. Hoe kunnen we effectief investeren om het ecosysteem in de goede richting te laten bewegen?

Jan-jaap Aué

Dr. Ir. Jan-jaap Aué is lector waterstoftoepassingen aan de Hanzehogeschool Groningen en directeur van EnTranCe, Centre of Expertise Energy. Hij is regionale liaison Human Capital Groenvermogen in Noord-Nederland, voorzitter van het lectorenplatform LEVE en ECCM-commissie lid. Na zijn promotie is hij werkzaam geweest bij KPN Research en TNO en vanaf 2009 bij de Hanzehogeschool Groningen. Hij is verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een interdisciplinaire toegepaste onderzoeksgroep rond de Energietransitie, die in 2012 heeft geleid tot de oprichting van het EnTranCe|Centre of Expertise Energy. EnTranCe heeft nu 11 lectoren en ca 50FTE personeel.

Theo Koster

Theo Koster is zelfstandig ondernemer en heeft zijn werkzame leven rondgelopen in de maakindustrie in Nederland. Eerst als journalist van een vakblad voor ingenieurs. Later als directeur van diverse brancheverenigingen binnen het FME.

Sinds 2017 zet hij zich in voor de regio (Metropool Regio Amsterdam) en wordt onder andere ingezet door Techport ingezet als Relatiemanager Bedrijven. Techport is een publiek private samenwerking tussen ondernemers, overheid en opleidingen. Techport heeft de ambitie om via samenwerking in het Noordzeekanaalgebied met elkaar de eerste groene industriezone van Nederland te gaan aanjagen door te verbinden, organiseren en te innoveren.
Daarnaast is Theo Koster initiatiefnemer van het InnovatieCluster Transport & Logistiek IJmond (ondergebracht bij OV IJmond) en vervult diverse bestuursfuncties in de regio.

Hij vindt het fantastisch om zijn opleiding, werkervaring en ontwikkelde netwerk van de afgelopen 35 jaar in te zetten om individuele bedrijven, overheid, kennisinstellingen en scholen in de regionale Maak- en Onderhoudsindustrie te ondersteunen bij de energietransitie.

Simone Maase

Simone Maase is accountmanager Energietransitie voor Leven Lang Ontwikkelen bij de Hogeschool van Amsterdam. Leren voor en door professionals, omscholers en zij-instromers in samenwerking met onderzoeks- en opleidingsprogramma’s waarbij onderwijsaanbod in behapbare modules een persoonlijk leerpad mogelijk maken. Simone is tevens regionale liaison HCA GroenvermogenNL voor de regio NoordWest. Zij was een van de trekkers van de ontwikkeling van de Nationale Learning Community Systeemintegratie. Simone behaalde haar masterdiploma industrieel ontwerpen aan de TU Delft.

Arjan van der Stelt

Arjan van der Stelt studeerde Elektrische Energie Techniek aan Avans hogeschool en vervolgens Technologiebeleid aan de Technische Universiteit Eindhoven, met als specialisatie Energie en Milieu.

Sindsdien is hij al meer dan 20 jaar actief in de energiesector. Zo was hij o.a. Manager Business Economics bij Essent, Operations Implementation Manager van het Moerdijk 2 nieuwbouw project en vervolgens Operation Manager van de Moerdijk 1 en Moerdijk 2 gasgestooke elektriciteitscentrales.

Op dit moment vervult hij de positie van Knowledge & Change Manager binnen RWE Generation met als verantwoordelijkheidsgebieden Duitsland, Engeland, Nederland en Turkije.

Leren van innoveren: ervaringen van pioniers in de waterstof sector

Jörg Gigler

Jörg Gigler werkt bijna 30 jaar aan thema’s op het snijvlak van duurzaamheid, energietransitie en innovatie. Sinds 2013 is hij directeur van TKI Nieuw Gas | Topsector Energie. Vanuit die positie faciliteert Jörg “innovators” die op zoek zijn naar ondersteuning, financiering, netwerken en informatie op de thema’s waterstof, groen gas, CCS (carbon capture & storage) en geo-energie. Daarvoor bekleedde Jörg diverse functies in de consultancy, bij bedrijven en regionale organisaties, voor de overheid en in het onderzoek. Jörg studeerde landbouwtechniek aan de Wageningen Universiteit waar hij begin 2000 promoveerde op het thema bio-energie. Jörg treedt regelmatig op als spreker en moderator op conferenties en cursussen.

René Schutte

René Schutte werkt sinds 2006 bij Gasunie en heeft diverse commerciële posities bekleed in energie inkoop en de front office bij Gasunie Transport Services. In zijn vorige rol was René verantwoordelijk voor direct aangeslotenen aan het GTS gasnet en voor implementatie van wet- en regelgeving. Sinds juli 2018 was René Programmamanager Waterstof bij Gasunie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het waterstof programma. René is nu Director HyNorth , het transformatie & coördinatie office voor het Investeringsplan Waterstof in Noord-Nederland, waarin meer dan 50 partijen aan een waterstof eco-systeem van EUR 10 miljard werken. Tot medio 2022 was René bestuurslid van de Europese waterstofassociatie Hydrogen Europe en voorzitter van het bestuur van de Clean Hydrogen Partnership (CH JU).

Alexandru Lepadatu

Alexandru maakt deel uit van Ørsted’s Ventures en Open Innovation hub in Nederland. Met meer dan 10 jaar ervaring in de Offshore Wind Sector werkt hij momenteel aan de ontwikkeling van de volgende generatie offshore windparken waar systeemintegratie een cruciale rol zal spelen bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

Carol Xiao

Carol Xiao is Director Business Development. Ze heeft een achtergrond in Chemical Engineering, studeerde aan de Technische Universiteit Delft en begon haar carrière in de chemische industrie en hightechsector. Carol: “Wat ik het leukst vind, is dat innovatie ontwrichtend kan zijn: het kan een echte verandering teweegbrengen in de manier waarop we met elkaar omgaan, leven of ons (economisch) gedragen.”

Afkenel Schipstra

Afkenel leidt het waterstofteam van Uniper in Nederland. Ze is niet-uitvoerend bestuurder bij HydrogenOne Capital, de eerste investeringsmaatschappij in duurzame waterstof die genoteerd staat aan de beurs van Londen. Daarvoor was ze COO Energy bij First Hydrogen en SVP Hydrogen Business Development voor Nederland bij ENGIE. Ze heeft senior posities bekleed bij Gasunie, Shell en NAM. Afkenel heeft waterstof-, verwarmings- en olie- en gasprojecten geleverd in Nederland en wereldwijd.