In de tweede helft van juli 2023 gaan naar verwachting Werkpakket 1 en 7 open van het R&D-programma van GroenvermogenNL. Vanaf dat moment kunnen kennisinstellingen en bedrijven zich inschrijven om te werken aan een projectplan gericht op koolstofneutrale waterstof (WP1) of sociaal-economische aspecten rond de implementatie van waterstof (WP7).

WP1: koolstofneutrale waterstof maken
Het doel van WP1 is om grootschalige, kostenefficiënte productie van koolstofneutrale waterstof te versnellen.

Subsidiebudget van € 35 miljoen
Om de versnelling een extra impuls te geven is besloten het hele subsidiebudget voor WP1 in 1 keer in te zetten. Dit betekent dat voor de aanstaande openstelling een budget ter beschikking komt van € 35 miljoen.

Openstelling in juli
Voor het verruimde subsidiebudget wacht uitvoeringsorganisatie NWO op een beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is naar verwachting in juli rond, waardoor de call voor WP1 dezelfde maand nog opengaat. In dat geval vindt in september een informatiesessie op locatie plaats.

WP7: sociaal-economische aspecten waterstof
WP7 is gericht op de sociaaleconomische factoren die van invloed zijn op de introductie van waterstof in het energiesysteem en op de randvoorwaarden en mogelijkheden van een snelle en substantiële opschaling. Het onderzoek draait om vraagstukken rond draagvlak, regulering, veiligheid en duurzame businessmodelle

Subsidiebudget verhoogd tot € 12 miljoen
Voor de eerste openstelling van WP7 was oorspronkelijk een subsidiebudget van € 5,2 miljoen gereserveerd. In de tweede openstelling zou het overige deel van de in totaal € 12 miljoen ter beschikking komen. Maar om de deelnemende partijen meteen een substantiële ondersteuning te kunnen geven, heeft GroenvermogenNL besloten nu het volledige budget van € 12 miljoen in te zetten.

Openstelling medio juli
Vanwege de benodigde goedkeuringen rond het aangepaste budget is de verwachte openstelling verplaatst naar de tweede helft van juli. WP7 opent dan met een subsidiebedrag van € 12 miljoen óf met een subsidiebedrag van € 5,2 miljoen, maar met de toevoeging dat het budget in september wordt verhoogd tot € 12 miljoen. Na openstelling in juli organiseert GroenvermogenNL samen met NWO een extra online informatiesessie in september.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van de openstellingen van WP1 en WP7? Abonneer je op de nieuwsbrief van GroenvermogenNL. Of stel een vraag:
· over WP1 aan Maryam Alimoradijazi, m.alimoradijazi@groenvermogennl.org
· over WP7 aan Sofia Derossi of Maryam Alimoradijazi, s.derossi@groenvermogennl.org of m.alimoradijazi@groenvermogennl.org

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof GroenvermogenNL is een programma van het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demonstraties en Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2028 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.