Simone Maase | Liaison regio noord-west (A’dam e.o.) Nederland

‘Bedrijven willen vanuit hun corebusiness bijdragen aan de energietransitie’

In Noordwest-Nederland speelt waterstof een steeds grotere rol. Bijvoorbeeld bij waterstof- en energiegrootverbruiker Tata Steel. Opvallend van de HCA Safaridag is de concreetheid van de bedrijfsplannen. Iedereen wil vanuit de eigen corebusiness bijdragen aan de energietransitie.’ 

Van de hoogovens in IJmuiden en de overslag in de Amsterdamse haven, tot de energie-intensieve industrie in de Zaanstreek en de mobiliteit rond Schiphol: waterstof zal een grote rol spelen in de bedrijvigheid van Noordwest-Nederland. ‘In onze regionale roadmap zullen we daarom een brede focus op alle mogelijke toepassingen hebben’, zegt Simone Maase. 

Dichtbevolkt gebied 

Door de brede toepasbaarheid van waterstof is het arbeidsmarktvraagstuk in Noordwest-Nederland groot. ‘Voordeel is wel dat dit een dichtbevolkt gebied is en er potentieel genoeg mensen zijn om in de waterstofeconomie te werken. Denk vooral aan de industriële bedrijven die mee veranderen in de energietransitie. Hun medewerkers zullen hun werk ook zien veranderen als gevolg van de waterstoftransitie.’ 

Meest duurzame staalfabriek 

Maase ziet dat grote industriële bedrijven al verregaande plannen hebben om te verduurzamen en bijvoorbeeld inzetten op groene waterstof. ‘Tijdens onze HCA Safaridag op dinsdag 21 maart was ik blij verrast door de concreetheid van die plannen. Zo wil Tata Steel in IJmuiden vóór 2028 de meest duurzame staalfabriek ter wereld realiseren, gebaseerd op groene waterstof en aardgas.’  

Vanuit de eigen corebusiness 

‘Iedereen wil vanuit de eigen corebusiness bijdragen aan de energietransitie’, vertelt Maase verder. ‘Bedrijven begrijpen dat groene waterstof de toekomst is en onderzoeken hoe ze daarop kunnen inhaken. Een voorbeeld is opslagbedrijf Evos in de haven van Amsterdam, waar we tijdens de Human Capital Agenda (HCA) Safaridag op bezoek gingen. In 2027 wil het twee tanks gereed hebben voor het opslaan van waterstof in de vorm van een liquid organic hydrogen carrier.” 

Energietransitie tastbaar 

Alleen al het bezoek aan de enorme terminal van Evos maakt de omvang van de energietransitie in één keer tastbaar, volgens Maase. ‘Je ziet niet alleen waar de grote spelers mee bezig zijn, maar ook hoe belangrijk het is dat het toeleverende mkb, de onderwijs- en kennisinstellingen hierop aansluiten. Huidige en nieuwe professionals moeten allemaal de transitie zien te maken.’  

Toekomstige beroepen 

Het voorbereiden van professionals op de toekomst is deels tasten in het duister. ‘Lang niet alle technologie is uitontwikkeld en we weten ook niet welke technologie leidend gaat worden. We kunnen dus ook niet zeggen hoe de toekomstige beroepen in de waterstofeconomie er precies uit gaan zien. Maar we moeten nu wel samen beroepsprofielen en bijbehorende skills opstellen zodat het opleidingsaanbod in de juiste richting transformeert.’ 

Autonome waterstoffabriek 

‘Interessant was een presentatie van joint venture HyCC met een ontwerp van een autonome waterstoffabriek’, zegt Maase. ‘Het is een oplossing voor personeelstekorten en vraagt tegelijkertijd om nieuwe competenties van professionals die de fabriek op afstand aansturen.’   

 

Alle partijen ruim vertegenwoordigd 

Afwachten hoe de beroepen van de toekomst zich uitkristalliseren is geen optie. ‘Professionals moeten over een x aantal jaar klaarstaan. We moeten ze daarom nu opleiden. Dit vraagt om een integrale aanpak vanuit het bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs: mbo, hbo en wo. In de regio Noordwest zijn alle partijen ruim vertegenwoordigd. Dat is een rijkdom én qua afstemming een aandachtspunt.’ 

Roadmap met concrete actielijst 

Om de nieuwe en huidige professionals voor te bereiden op het werk van morgen is ook HCA-regio Noordwest begonnen met het opstellen van een roadmap. ‘Voor de Safaridag hebben we de eerste gesprekken met individuele partijen gevoerd. Daar gaan we verder mee, ook bij kleinere partijen, zodat we weten wat hun ambities zijn. Uiteindelijk moet dit na de zomer resulteren in een roadmap met een concrete actielijst waaraan partijen zich committeren. Waarbij we streven naar een samenwerking met de andere regio’s, zodat we met elkaar de HCA-aanpak kunnen optimaliseren.’ 

‘Bedrijven begrijpen dat groene waterstof de toekomst is en onderzoeken hoe ze daarop kunnen inhaken’

Meer weten over dit artikel?

Simone Maase
Liaisonteam Noord-West (A’dam e.o.)
s.j.f.m.maase@hva.nl