Jan Geurts van Kessel | Liaison regio oost Nederland

‘Ons mooie werk beter over het voetlicht brengen’

Groene waterstof leeft in Oost-Nederland. Zo biedt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) professionals een cursus om waterstofexpert te worden en richten veel ‘hy’tech ondernemers zich op nieuwe waterstof toepassingen. ‘We zouden alleen ons mooie werk nog veel beter over het voetlicht moeten brengen.’ 

Met de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel is Oost-Nederland een grote, zeer diverse regio. ‘Het bijzondere van ons is dat we geen groot industrieel cluster hebben’, zegt regioliaison Jan Geurts van Kessel. ‘Toch gebeurt hier al jarenlang heel veel op het gebied van waterstof. En nu richten mkb-bedrijven en nieuwe start-ups zich op allerlei innovatieve toepassingen van groene waterstof.’ 

Decentrale toepassingen 

Geurts van Kessel somt wat voorbeelden op. Zo is er een bedrijf dat op basis van het verleden in de aardgas groene waterstof produceert en verhandelt. Een andere onderneming specialiseert zich in de waterstofaandrijving van bussen. En zelf is hij betrokken bij een start-up vanuit de HAN die met behulp van waterstof zorg voor congestiemanagement van het elektriciteitsnetwerk. ‘Het zijn stuk voor stuk decentrale waterstoftoepassingen, wat echt kenmerkend is voor onze regio.’ 

Themaroute en waterstoflab 

De HAN is een van de onderwijsinstellingen die de kennisontwikkeling ondersteunt. Niet alleen met onderwijsaanbod via een themaroute, maar ook door onderzoekers, studenten en professionals samen te brengen in het waterstoflab. ‘Het plan is om de themaroute door te trekken naar het mbo. Want het zijn de hbo-professionals die de waterstofsystemen ontwerpen en de mbo-professionals die het werk uitvoeren.’  

Aanvullende kennis 

Het is niet de bedoeling dat er een aparte opleiding in waterstof komt, volgens Geurts van Kessel. ‘Het gaat om aanvullende kennis voor professionals. Zeker in de overgangsfase van fossiel naar niet-fossiel moeten zij van beide werelden voldoende weten, al is het maar om veilig te kunnen werken.’ 

Communicatieskills 

De uitdaging is om voldoende mensen voor het technische werk te vinden. ‘Er gebeurt heel veel in onze sector en de decentrale oplossingen met groene waterstof zijn fantastisch. Maar het ontbreekt ons aan communicatieskills. We zouden vooral ons mooie werk nog veel beter over het voetlicht willen brengen.’ 

‘Ik zie in alle regio’s mensen die impact willen maken en een ontzettend groot lerend vermogen hebben’

Focus op inspiratie 

Niet voor niets komt communicatie en het aantrekkelijk neerzetten van het werk in de techniek terug in de regionale roadmap. ‘We hebben 4 pijlers benoemd waarvan ‘inspireren’ er 1 is: om jonge professionals aan te trekken én te behouden, om het mkb te koppelen aan regelingen voor waterstofinnovaties, om de maatschappij te laten zien waar we als sector aan werken.’  

Pijlers regionale roadmap 

‘Daarnaast richten we ons in de roadmap op pijlers als het versterken van het ecosysteem door vanuit een gevoel van eigenaarschap samen te werken’, vertelt Geurts van Kessel verder. ‘Op leren en ontwikkelen: het huidige onderwijs verbreden, zorgen voor doorlopende leerlijnen en samenwerken in heel Nederland. En op innoveren: als ecosysteem gezamenlijk onderzoeksvoorstellen opzetten en faciliteiten delen zodat de innovatiekosten voor het mkb beperkt kunnen blijven.’  

Betrokkenheid en interesse 

Geurts van Kessel ziet GroenvermogenNL als een vliegwiel voor verdere ontwikkeling op de 4 focuspunten van de regionale roadmap. ‘Ik zie in alle regio’s mensen die impact willen maken en een ontzettend groot lerend vermogen hebben. Die houding kom je niet overal tegen. Ook op onze Human Capital Agenda (HCA) Safaridag op vrijdag 17 maart merkte ik weer hoe groot de betrokkenheid van de regioliaisons en andere bezoekers was. Men toonde interesse en stelde de juiste, kritische vragen. Ik heb het volste vertrouwen dat het HCA-programma van GroenvermogenNL een succes gaat worden.’ 

Meer weten over dit artikel?

Jan Geurts van Kessel
Liaisonteam Oost Nederland
j.geurtsvankessel@han.nl