Jan Oosting | projectlead learning communities

‘Werken, leren en innoveren komen samen’

Voor de Human Capital Agenda (HCA) staat één ding vast: we moeten een grote groep professionals opleiden voor de energietransitie. En omdat de ontwikkelingen in waterstof zo razendsnel gaan, spelen learning communities een sleutelrol. ‘Hier zal werken, leren en innoveren in een continu proces samenkomen.’ 

Het HCA-programma van GroenvermogenNL is de voorbereiding gestart om learning communities op te zetten rond de ontwikkeling en toepassing van waterstoftechnologie. Jan Oosting is project lead van dit overstijgende traject. Met grote interesse bezocht hij de verschillende regionale HCA Safaridagen. ‘Het bevestigde mijn eerdere beeld van hoe divers de regio’s zijn. Elk heeft zijn eigen bedrijvigheid en specifieke vraagstukken.’ 

Om- en bijscholing 

‘Eén duidelijk beeld uit de Safaridagen komt naar voren’, zegt Oosting. ‘We hebben overal grote aantallen professionals nodig voor de energietransitie. Het accent zal liggen op om- en bijscholing van de huidige professionals. En we zullen andere oplossingen voor het arbeidsmarktvraagstuk moeten zoeken, zoals automatisering: meer doen met minder mensen.’ 

Werken, leren en innoveren 

Innovaties in de waterstoftechnologie volgen elkaar razendsnel op. Tegelijkertijd moeten die door professionals meteen eigen worden gemaakt. ‘De ontwikkelingen gaan zo snel, dat we ze niet bijhouden met de klassieke methoden van innoveren, leren en werken’, stelt Oosting. ‘De uitdaging is om learning communities op te zetten waar werken, leren en innoveren in een continu proces samenkomen.’ 

Actuele vraagstukken centraal 

Oosting legt graag uit wat een learning community is. ‘Het is een vehikel waarin je actuele vraagstukken uit de praktijk centraal stelt. Onderzoekers proberen die op te lossen samen met professionals uit de praktijk, die daarmee nieuwe kennis opdoen, en samen met studenten, die daardoor in een vroeg stadium ervaring opdoen met de praktijk.’  

Succesvolle learning communities 

Learning communities nemen de laatste jaren een hoge vlucht rond allerlei maatschappelijke opgaven. ‘De vraag is wel hoe succesvol ze zijn en blijven. Wat we binnen het HCA-programma daarom doen is onderzoeken hoe we het concept van learning communities kunnen verbeteren.’  

 

Procesaanpak 

‘We werken uiteindelijk toe naar een procesaanpak voor ontwikkelaars van nieuwe en trekkers van bestaande learning communities’, vertelt Oosting verder. ‘Hoe zet je die succesvol op, hoe kom je tot een gedeelde stip op de horizon en hoe zorg je ervoor dat de learning community beklijft? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat bedrijven bereid zijn om kennis te delen en dat professionals een lerende houding aannemen? Wat goed werkt zal per regio en context verschillen. Ook daar hebben we oog voor. Zo bestaan er in Twente micro-learning communities, waarin partijen voor een sprint van 10 weken bijeenkomen rond relatief kleine vraagstukken. Een concept dat misschien op meerdere plekken goed kan werken.’ 

Nationaal Kennisplatform 

In november zal het eindrapport over learning communities verschijnen met een praktische procesaanpak. ‘Mooi zou zijn als learning communities in wisselwerking met het op te zetten Nationaal Kennisplatform kennis kunnen laten stromen vanuit de regionale communities via het Kennisplatform door naar andere regio’s. Als er op die manier een ecosysteem ontstaat, word ik heel blij.’ 

Meer weten over dit artikel?

Jan Oosting (projectlead)
Liaisonteam Oost Nederland
jan.oosting@han.nl