Voorwoord door Henk van Terwisga | Programma manager HCA - GroenvermogenNL

Samen werk maken van de waterstoftransitie: een inspiratietour door de regio’s

Binnen het HCA-programma van GroenvermogenNL werken we met 6 regio’s met ieder een liaison. Iedere regio heeft namelijk te maken met specifieke aandachtsgebieden en een eigen arbeidsmarkt. In de verschillende regio’s werken de liaisonteams hun regionale roadmaps uit met kansrijke oplossingen en aanpakken in de transitie naar een groenewaterstofeconomie. Samen met de regio’s voeren we het landelijke GroenvermogenNL-programma uit.

Op excursie bij koplopers

De regio’s zoeken elkaar op om te leren van elkaar, aanpakken af te stemmen en samen landelijke vraagstukken te identificeren. Zo ontstond het idee om geconcentreerd in één week een safaritocht te houden langs alle regio’s om een kijkje in elkaars keuken te krijgen. En het enthousiasme bleek groot. Niet alleen de regioliaisons, maar ook een groot aantal andere betrokkenen vanuit het onderwijs- en werkveld schreven zich in om presentaties bij te wonen en op excursie te gaan bij koplopers in havengebieden en bedrijventerreinen. Op een heel informele manier bekeken, bespraken en beleefden we de actuele stand van zaken rond groene waterstof in de regio’s.

Opleiden voor de waterstoftoekomst

Ook ik keek mijn ogen uit. Wat me opviel? Dat iedere regio nieuwe inzichten biedt: productie en aanlanding van waterstof, transport, overslag en doorvoer, decentrale toepassingen als buffer in het elektriciteitsnet, waterstof als grondstof voor industriële processen. Allemaal aspecten in de waterstoftransitie en waarvoor we mensen moeten opleiden. En dan gaat het niet alleen om het opleiden van jongeren in het onderwijs. Het overgrote deel van de uitdaging ligt in de scholing en zij-instroom van de professionals die nu al aan het werk zijn en die hun baan zien veranderen. De vraag is hoe we hen, met elkaar, op een succesvolle manier klaarstomen voor de toekomst. De regio’s werken dat nu, samen met hun stakeholders, uit in roadmaps .

De transitie naar de groenewaterstofeconomie maken we samen

We zijn op de goede weg. Want wat ik vooral zag tijdens de HCA Safaridagen was een breed gedeeld gevoel van urgentie en een grote bereidheid om samen te werken. Overal heerste de sfeer om samen de transitie naar de groenewaterstofeconomie voor elkaar te boksen. De transitie is begonnen en begint goed op stoom te komen.

Meer weten over dit artikel?

Henk van Terwisga
Human Capital Agenda
henkvanterwisga@vanadvies.nl