Emile Jackson | Liaison regio west Nederland

‘Focus op begeleiding van werk tot werk’

Van Hoek van Holland tot de Drechtsteden klopt het industriële hart van Nederland. Een hart dat steeds groener wordt, want als het aan de haven van Rotterdam ligt, komt hier de groene waterstofhub van Europa. ‘De grote uitdaging is om de medewerkers in de industrie om- en bij te scholen.’ 

Rotterdam is een groot, oud industrieel cluster, dat langzaam maar zeker van karakter verandert. De petrochemie zal plaats gaan maken voor meer duurzame activiteiten. Nu al vestigen zich er steeds meer innovatieve hightechbedrijven die inspelen op de energietransitie, waarbij de vraag naar hoogopgeleide professionals groeit. 

Groene waterstofhub 

‘Veelzeggend is de ambitie van de haven van Rotterdam’, zegt regioliaison Emile Jackson. ‘Rotterdam wil de belangrijkste haven voor de import van duurzame energie zijn. Hun inschatting is dat de hoeveelheid groene waterstof die via Rotterdam in 2050 binnenkomt, kan oplopen tot 18 miljoen ton.’ 

Potentieel aan arbeidskrachten 

Dergelijke ambities in de regio hebben gevolgen voor de Human Capital Agenda (HCA). ‘Je ziet een grote behoefte aan professionals voor elk vlak van waterstoftechniek, zoals bij de uitrol van waterstofsystemen’, zegt Jackson. ‘Daarbij gaat het niet per se om een tekort aan arbeidskrachten. Het gaat om een bij-, na- en omscholingsvraagstuk. We hebben in steden als Rotterdam, Den Haag en Dordrecht een groot potentieel aan arbeidskrachten. Bovendien is er veel instroom van mensen met technische beroepen uit het buitenland. Denk aan Oost-Europa en landen als India en Pakistan.’ 

Om- en bijscholen 

‘De grote uitdaging hier is om de medewerkers in de industrie om- en bij te scholen’, concludeert Jackson. ‘Dit geldt voor zowel de arbeidsmigranten als de Nederlandse beroepsbevolking. Hoe begeleiden we hen van een baan in bijvoorbeeld de petrochemie naar werk in de waterstoftechnologie? Zulke trajecten van werk tot werk zal in West-Nederland een belangrijk focuspunt zijn.’  

Learning communities 

Om- en bijscholing kan volgens Jackson niet alleen door het reguliere onderwijs worden opgelost. ‘We hebben ook particuliere opleiders en bedrijven nodig. We moeten het samen doen, waarbij learning communities een grote rol spelen: plekken waar leren en werken samen komen en kennisontwikkeling snel in de praktijk kan worden gebracht.’ 

200 mbo-professionals  

Hoe urgent het HCA-vraagstuk is, werd tijdens de HCA Safaridag op donderdag 16 maart duidelijk, gehost door Hogeschool Rotterdam, dat waar het Centre of Expertise (CoE) HRTech actief is met kennisontwikkeling. ‘We hoorden het verhaal van een scale-up in elektrolyse: een bedrijf waar 50 hoogopgeleide mensen werken en dat nu een fabriek wil bouwen waarvoor ze 200 mbo-professionals willen werven. Dat bleek precies het aantal te zijn dat de ROC in onze regio in 4 jaar in totaal zou kunnen leveren.’ 

‘Het is heel gaaf om te zien hoeveel er al gebeurt in alle regio’s’

Roadmap 

Net als andere HCA-regio’s gaat West-Nederland de komende maanden aan de slag met een roadmap om niet alleen de uitdagingen maar ook de kansen te inventariseren voor het arbeidsmarktvraagstuk. ‘De eerste stap is om de kennisgebieden in kaart te brengen. Welk potentieel zien we nu misschien wel over het hoofd? Interessant is om naar andere regio’s te kijken en daar goed op aan te sluiten. Wat dat betreft waren de andere Safaridagen voor mij zeer leerzaam. Het viel me op hoe Noordwest-Nederland op onze regio lijkt. Dat maakt samenwerking op het gebied van onderzoek en kennisontwikkeling interessant.’  

Laaghangend fruit 

‘Ik ben positief gestemd over de transitie naar een groene waterstofeconomie’, zegt Jackson. ‘Het is heel gaaf om te zien hoeveel er al gebeurt in alle regio’s. Daarbij kunnen we al veel laaghangend fruit plukken. Zoals op plekken in onze regio waar de industrie volop grijze waterstof gebruikt. Daar kun je relatief snel overschakelen op de toepassing van groene waterstof.’ 

 

Meer weten over dit artikel?

Emile Jackson
Liaisonteam West Nederland
j.e.a.j.jackson@hr.nl