Marcel Koenis | projectlead nationaal kennisplatform

‘Een centraal punt om kennis op te halen, te autoriseren en toegankelijk te maken’

Aan de hand van roadmaps gaan de zes Nederlandse regio’s aan de slag met het inventariseren en ontwikkelen van kennis over de toepassing van groene waterstof. Maar hoe komt die kennis terecht bij de professional van vandaag en morgen? Voor die laatste stap zet de Human Capital Agenda (HCA) van GroenvermogenNL het Nationaal Kennisplatform op. 

 

Vanuit de Hanzehogeschool Groningen is Marcel Koenis project lead van het Nationaal Kennisplatform. Roeland Hogt, practor bij ROC Noorderpoort, is de vertegenwoordiger vanuit het mbo in het Kennisplatform. Ook zijn beiden lid van het team dat de leiding geeft aan HCA-regio Noord, en dat verklaart waarom ze druk waren met het organiseren en bezoeken van de voorbije HCA Safaridagen. 

Kennis delen 

‘Hoe ik de Safaridagen heb ervaren?’, vraagt Hogt. ‘Het is indrukwekkend om te zien hoe de regio’s aan het versnellen zijn en welke initiatieven ze al hebben lopen. Mooi vind ik ook de openheid binnen GroenvermogenNL en de bereidheid om kennis te delen.’  

Regionale verschillen  

Koenis knikt instemmend. ‘We hebben een zeer constructieve groep mensen die uit regio’s komen met elk hun eigen thematiek. Daarmee krijg je inzicht in de verschillen en zie je ook wat de gemene deler is. We zien allemaal de urgentie van het waterstofvraagstuk in. Dat helpt om elkaar te helpen met kennis en faciliteiten.’ 

Nationaal Kennisplatform 

Een belangrijke manier om kennis te delen en te ontsluiten is het toekomstige Nationaal Kennisplatform. ‘Zie het als een krant met een redactie die kennis ophaalt uit de regio’s, autoriseert en toegankelijk maakt voor huidige en toekomstige professionals in heel Nederland’, legt Koenis uit.  

Onderzoek, onderwijs en praktijk 

‘Verspreid over de regio’s is al heel veel kennis beschikbaar’, weet Hogt. ‘Tegelijkertijd is op het continu veranderende gebied van waterstof niets standaard. Denk bijvoorbeeld aan het werken met elektrolysers. In learning communities zullen mensen uit onderzoek, onderwijs en praktijk de nieuwe praktijk uitvinden. Het ideaalbeeld is dat het Kennisplatform het centrale punt is waar al die kennis over waterstof terechtkomt.’ 

Verplichte certificaten 

Voor (aankomende) professionals zal het Kennisplatform als het groene boekje voor groene waterstof kunnen fungeren. Willen ze voor hun werk of opleiding aan de slag met de installatie van een brandstofcel of onderhoud verrichten aan een waterstofnetwerk, dan bekijken ze bijvoorbeeld een laagdrempelig instructiefilmpje of maken ze gebruik van ander didactisch verantwoord materiaal. ‘Maar waterstof is anders dan een fiets’, waarschuwt Hogt. ‘Het gaat om veiligheid. Daarom kan ik me voorstellen dat we via het Kennisplatform ook iets als Edubadges aanbieden voor professionals om verplichte certificaten te behalen.’ 

‘Het Nationaal Kennisplatform is echt een oplossing voor de grote hoeveelheid mensen die met waterstof gaan werken’

Prototype 

‘Het Nationaal Kennisplatform is echt een oplossing voor de grote hoeveelheid mensen die met waterstof gaan werken’, stelt Koenis. ‘Het biedt de mogelijkheid om snel praktische leertrajecten aan te bieden voor uiteenlopende waterstoftoepassingen. Hoe het Kennisplatform eruit gaat zien, zullen we de komende periode uitwerken in een prototype. Daaronder zal een organisatorisch plan liggen om ervoor te zorgen dat het Kennisplatform blijft voortbestaan en goed verweven is met het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen in de regio’s.’ 

 

Meer weten over dit artikel?

Marcel Koenis (projectlead)
Liaisonteam Noord Nederland
m.j.m.koenis@pl.hanze.nl