Logo Groenvermogen
HCA

Een samenhangende aanpak voor Nederland

De Energietransitie is een banenmotor en vraagt om meer mensen met (deels) ook andere vaardigheden. Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame (waterstof) economie. Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten nodig. 

HCA zet zich in voor voldoende en goed opgeleid talent dat nodig is voor de waterstoftransitie. Zowel in onderwijs en opleiding als voor de vele professionals die al werkzaam zijn. Bovendien willen we dat nieuwe kennis uit innovatie sneller rendeert in bedrijven en sneller vertaald wordt naar onderwijs en opleiden. Dat doen we met een landelijke agenda en regionale implementatie. En we werken samen met alle partijen de ook actief zijn op de energietransitie. 

In 2022 is begonnen met de uitvoering van de Human Capital Agenda voor GroenvermogenNL. De notitie Brug naar de Toekomst’ vormt daarvoor de basis 

De eerste formele uitvraag voor Regionale Liaisons en Learning Communities is in het laatste kwartaal van ’22 gedaan in samenwerking met Regieorgaan SIA.

Programmalijnen HCA

In de Human Capital Agenda van GroenvermogenNL staat een gecoördineerde aanpak van het opschalen en delen van kennis centraal. Bedrijfsleven en onderwijs werken regionaal samen op basis van vraag en ambities van de sector. Het HCA-team en -programma zorgt daarnaast voor verbinding met de andere projecten, voor training en van professionals.

De regionale aanpak staat hierbij centraal vanuit vijf programmalijnen.