Meer dan 30 kennisinstellingen en bedrijven hebben zich gemeld om onderzoek te doen naar transport en opslag van waterstof. Zij nemen in maart deel aan enkele workshops voor Werkpakket 2 in het R&D-programma van GroenvermogenNL. Doel is om in mei één gezamenlijk projectvoorstel in te dienen. 

Waterstof speelt een cruciale rol in de energietransitie. Nederland heeft de ambitie om de productie van groene waterstof op te schalen. Dit brengt verschillende onderzoeks- en innovatievraagstukken met zich mee. Werkpakket 2 richt zich specifiek op transport en opslag van waterstof. Kan het huidige aardgasnet hiervoor op een veilige en aanvaardbare manier worden gebruikt? Wat zijn de mogelijkheden voor grootschalige opslag van waterstof(dragers) in bijvoorbeeld tanks, cilinders of in zoutgroeven?  

Workshops in maart, projectvoorstel in mei 

In het werkveld blijkt brede belangstelling te bestaan voor het vraagstuk rond transport en opslag van waterstof. Tot begin december konden universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen naast publieke en private organisaties zich aanmelden voor Werkpakket 2. Meer dan 30 organisaties schreven zich in.  

Uit het aantal aanmeldingen blijkt het animo – dit vergt best een investering dus iedereen die zich heeft aangemeld is serieus en bereid tijd (en bedrijfsleven ook geld) te steken in het onderwerp. Ook zijn we blij dat de verhouding wetenschap-bedrijfsleven in balans is.  

In een serie van 2 workshops zullen zij de vraagstukken met elkaar verkennen. Uiterlijk 23 mei dienen zij als één consortium een projectvoorstel in. Het voorstel kan gehonoreerd worden met een subsidiebedrag van maximaal ruim € 14 miljoen. 

 

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof  

GroenvermogenNL is een programma van het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demonstraties en Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2028 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.  

 Meer informatie 

Lees meer over Werkpakket 2 op de website van GroenvermogenNL of bij uitvoeringsorganisatie NWO. Of stel uw vraag over dit werkpakket of het R&D-programma aan Maryam Alimoradijazi, Programma Manager R&D: m.alimoradijazi@groenvermogennl.org.