Regio

West Nederland

Hoe pak je het probleem aan van een groeiende vraag naar technisch personeel voor waterstof in de energietransitie? Het RDM Centre of Expertise van de Hogeschool Rotterdam en de Green Technology Campus van het Scheepvaart en Transport College (STC) pakken dit vraagstuk op met het maken van een roadmap voor een Human Capital Agenda Waterstof.

De regio West-Nederland/Zuid Holland heeft net als de andere regio’s in Nederland te maken met een tekort aan arbeidskrachten voor de technische sector. De regio, die voor een belangrijk deel de Randstad omvat, heeft drie bijzondere kenmerken.

  1. Er bevinden zich drie grote steden in deze regio: Rotterdam, Den Haag en Dordrecht met elk een hoge werkloosheid. Zuid-Holland piekte in 2022 zelfs met een werkloosheidspercentage van 4,1%. 
  2. Het is een gebied met veel industrie. Het Haven- en Industrieel Complex bij Rotterdam en de industrie rond de Drechtsteden zijn kenmerkend voor de regio. 
  3. Dit is een regio waar waterstof geproduceerd, verhandeld, overgeslagen en verbruikt zal gaan worden.

Doel

Om in de toekomst voldoende mensen op te leiden voor de energietransitie met betrekking tot waterstof zal een plan gemaakt worden om een Learning Community op te zetten waarbinnen over twee paden kennis wordt ontwikkeld en gedeeld.

Aanpak & acties 

In het eerste pad van de Learning Community gaat het om inhoudelijke kennis met betrekking tot waterstoftechnologie. Hiervoor worden vraagstukken aangepakt vanuit het netwerk van de Liaisons en vanuit de R&D werkpakketten van GroenvermogenNL, maar ook door het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs. 

Het tweede pad is een onderwijs pedagogisch pad waarbij partijen worden betrokken uit het maatschappelijk middenveld die zich bezighouden met bijscholing en omscholing van professionals, vakmensen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Samen met deze partijen moet een deel van het onderwijs dat binnen de Learning Community wordt ontwikkeld, geschikt worden gemaakt voor zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.