Waterstof is een belangrijke energiedrager en grondstof voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is.  Voor pilot- of demonstratieprojecten met waterstoftechnologie of groene chemie is in juni de subsidieregeling DEI+: Waterstof en groene chemie geopend. De subsidieregeling is 10 januari jl. gesloten. De eerste twee toekenningen van in totaal 18,4 miljoen euro zijn in december 2022 verleend aan Hollandia BV en HYGRO Energy BV.

 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat zeventig procent van de totale elektriciteitsproductie in 2030 bestaat uit hernieuwbare elektriciteit. Dit is een grote uitdaging waarin de productie van groene waterstof via elektrolyse van grote betekenis is. Maar dit is nog erg duur. Hollandia onderzoekt oplossingen voor opwek van groene waterstof bij zonneparken terwijl HYGRO Energy met een Hub, iBundle & Satelliet de keten van ‘wind tot wiel’ integraal realiseert gericht op efficiënte productie, opslag en distributie en tankstations van waterstof.

 

Waterstof eenvoudiger en efficiënter beschikbaar maken

Hollandia in Nieuw-Buinen is het grootste werkende zonnepark van Nederland. Met de subsidieregeling kan Hollandia een PEM-elektrolyser van 5 megawatt bouwen die via een directe lijn is aangesloten op het zonnepark. De opgewekte stroom uit de zonnepanelen kan zo via de elektrolyser omgezet worden in waterstof. Ook de waterstof van HYGRO Energy wordt opgewekt door zonne- en windenergie. De waterstof wordt vervolgens bij de Hub gecomprimeerd, zodat tankstations geen compressor nodig hebben voor het gebruik (tanken) van de waterstof. De Hub, iBundel en Satelliet aanpak van HYGRO Energy moet leiden tot optimale synergie en kostenbesparing in de keten. Beide projecten hebben als doel waterstof eenvoudiger en efficiënter beschikbaar te maken voor Nederland.

 

Jan Willem Langeraar, HYGRO Energy: “Met deze subsidie kunnen we laten zien dat de keten van wind tot wiel middels waterstof binnen redelijke termijn zowel efficiënt als kosteneffectief is. Het laat ook zien dat de overheid deze vorm van waterstof toepassing serieus neemt, wat hopelijk ook zal leiden tot consistentere regelgeving en beleid voor deze toepassing. We kijken uit naar de verdere samenwerking met de overheid om het potentieel van deze waterstof route op de kaart te zetten.”

 

Versnellen groei waterstofeconomie 

In de totale subsidiepot van de regeling zit een bedrag van € 29.400.000. Dit geld komt van het Nationaal Groeifondsprogramma ‘Groenvermogen voor de Nederlandse Economie’ (GroenvermogenNL).

GroenvermogenNL richt zich op het versnellen van een goed werkende markt voor industrieel gebruik van groene waterstof (en groene chemie). GroenvermogenNL beoogt bestaande initiatieven op gebied van R&D, pilots, demonstratie en human capital te verbinden en te versterken. De DEI+ regeling draagt bij aan het realiseren van pilot- en demonstratieprojecten. 

 

Paul de Krom, Bestuurslid GroenvermogenNL: ‘We zijn blij met deze eerste twee toekenningen. De beoordelingen zijn nog gaande, dus wie weet volgt er nog een derde project. Het is onze ambitie om dit jaar een regeling open te stellen voor nog 4 of 5 projecten.’