Begin juni is de tweede en laatste workshop voor Werkpakket 3 (WP3) in het R&D-programma van GroenvermogenNL succesvol afgerond. Ruim 30 vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en publieke organisaties hebben een samenhangend, financieel passend voorstel gemaakt. Het consortium heeft tot 18 juli de tijd om het voorstel definitief te maken en in te dienen.  

Het doel van WP3 is dat een consortium van partijen 1 projectvoorstel doet voor innovaties rond direct gebruik van groene waterstof. Ze doorlopen hiervoor gezamenlijk 2 workshops van elk 2,5 dag. In de eerste workshop maakten de deelnemers onder andere kennis met elkaar en met het thema. Na afloop lag er een begin van een projectvoorstel en gingen de partijen aan de slag met de verdere uitwerking. 

Projectplan met 4 werkstromen 

De tweede workshop vond plaats van 30 mei tot en met 1 juni. Met ondersteuning van procesbegeleiders en inhoudelijke experts maakten de deelnemers definitieve, inhoudelijke keuzes. Het consortium heeft besloten zich in het voorstel op 4 werkstromen te richten: industrieel gebruik van groene waterstof, mobiliteit & lokaal gebruik, systeemintegratie rond gebruik en sociaaleconomische aspecten bij gebruik. De consortiumpartijen werken toe naar concrete deliverables zoals onderzoeksprojecten, het testen van prototypes en het opzetten van digital twinning. Ook hebben de partijen afspraken gemaakt voor een financieel kloppend projectvoorstel. 

Voorstel indienen 

Uiterlijk 18 juli dient het consortium het voorstel in. Een internationale, onafhankelijke commissie beoordeelt de kwaliteit van het consortium en van het projectvoorstel. Voor het projectvoorstel is een subsidiebedrag beschikbaar van ruim € 14 miljoen. 

Meer informatie 

Lees meer over WP3 op de website van GroenvermogenNL of bij uitvoeringsorganisatie NWO. Of stel uw vraag over dit werkpakket of het R&D-programma aan Sofia Derossi, Programma Manager R&D: s.derossi@groenvermogennl.org. 

 

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof  

GroenvermogenNL is een programma van het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demoprojecten en een Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2028 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.