Op 19 juli is Werkpakket 7 (WP7) van het R&D-programma van GroenvermogenNL opengegaan. Vanaf nu kunnen kennisinstellingen en bedrijven zich inschrijven om te werken aan één gezamenlijk projectplan gericht op sociaaleconomische aspecten rond de implementatie van waterstof. De openstelling van Werkpakket 1 (WP1) volgt na de zomervakantie.

WP7: sociaaleconomische aspecten waterstof

WP7 is gericht op de sociaaleconomische factoren die van invloed zijn op de introductie van waterstof in het energiesysteem en op de randvoorwaarden en mogelijkheden van een snelle en substantiële opschaling. Het onderzoek draait om vraagstukken rond draagvlak, regulering, veiligheid en duurzame businessmodellen.

Subsidiebudget verhoogd tot € 12 miljoen

GroenvermogenNL heeft ervoor gekozen WP7 met het volledige budget open te stellen. Vanwege de benodigde goedkeuringen opent WP7 nu nog met een subsidiebedrag van € 5,2 miljoen, maar dat bedrag zal gedurende de openstelling worden verhoogd tot € 12 miljoen.

Deadline inschrijven 19 september

Samen met uitvoeringsorganisatie NWO organiseert GroenvermogenNL begin september een extra online informatiesessie over WP7. Geïnteresseerde partijen hebben tot en met dinsdag 19 september de gelegenheid zich in te schrijven voor de call. Zij nemen daarna deel aan een serie workshops om te werken aan één gezamenlijk projectplan. De workshops vinden plaats van 30 oktober tot en met 1 november en van 15 tot en met 17 november.

 

WP1: koolstofneutrale waterstof maken Het doel van WP1 is om grootschalige, kostenefficiënte productie van koolstofneutrale waterstof te versnellen.

Openstelling in september

Om de versnelling een extra impuls te geven is besloten het gehele subsidiebudget van € 35 miljoen voor WP1 in 1 keer in te zetten. Voor het verruimde subsidiebudget wacht uitvoeringsorganisatie NWO nog op een beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Naar verwachting is die tijdens het zomerreces rond, waardoor de call voor WP1 na de zomer opengaat. In dat geval vindt begin oktober een fysieke informatiesessie op locatie plaats. Het zou verder betekenen dat partijen tot ongeveer begin november de tijd hebben zich in te schrijven.

 

Meer informatie

Meld je hier aan voor de online informatie sessie van WP7

Wil je op de hoogte blijven van WP1 en WP7?
Abonneer je op de nieuwsbrief van GroenvermogenNL.

Of stel een vraag:
· over WP1 aan Maryam Alimoradi Jazi, m.alimoradijazi@groenvermogennl.org
· over WP7 aan Sofia Derossi of Maryam Alimoradi Jazi, s.derossi@groenvermogennl.org of m.alimoradijazi@groenvermogennl.org

Ga voor de openstelling van WP7 naar de website van NWO.

 

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof GroenvermogenNL is een programma van het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demonstraties en Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2028 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.