Programma het GroeneWaterstofHuisNL

Programma

Lees hier meer over het complete programma deze dag. Een interessant programma voor alle partijen uit de waardeketen van waterstof. Bekijk ook alle Parallelsessies en maak bij je aanmelding je keuze in de sessies die voor jou interessant zijn.

09.30 uur: het GroeneWaterstofHuisNL opent haar deuren

Je bent welkom in ons huis voor een lekker kopje thee of een goede bak koffie.

10.00 - 11.30 uur: Plenaire opening

We beginnen deze dag met dagvoorzitter Desiree Hoving en een welkomstwoord van Marjan Oudeman, bestuursvoorzitter van GroenvermogenNL.

Daarna is het woord aan Maarten Wetselaar, ceo van CEPSA. Hij zal vanuit zijn ervaringen in Nederland en Spanje ingaan op wat er nodig is om succesvol te komen tot een waterstof economie.

Vervolgens vindt onder leiding van Desiree Hoving het huiskamergesprek plaats met gerenommeerde gasten zoals, Richard van de Sanden, Jacqueline Vaessen, Dirk Smit, Marco Waas en Paulien Herder, die het spanningsveld opzoeken.

We sluiten deze ochtendsessie energiek af. Laten we met elkaar in beweging komen!

11:45 - 13:15: Parallelsessies ochtend

In deze sessie, onder leiding van Desiree Hoving, krijg je informatie over lopende projecten binnen GroenvermogenNL en bij andere organisaties. Hierbij gaan we met name in op de aansluiting van deze innovaties bij de maatschappelijke relevantie voor de versnelling van het gebruik van groene waterstof. Daarna is er ruimte voor discussie met elkaar.

Sprekers:

Hamed Aslannejad, Rene Peters, Linda Steg, Lennart van der Burg, Maria Fennis & Ruud Kortlever

Er zijn vanuit verschillende fondsen en programma’s veel financiële middelen beschikbaar (gekomen) om te investeren in de waterstoftransitie, van productie tot aan de arbeidsmarkt. Hoe zetten we dit doelmatig in? Welke beweging willen we in het ecosysteem? In deze sessie laten verschillende sprekers vanuit hun perspectief de uitdagingen zien die zij ervaren; van (groot)bedrijf tot onderwijs. Welke knelpunten kunnen we samen oplossen? En waar moet nog meer aandacht naartoe? Daarover gaan we hier in discussie!
Sprekers:

Moderator Jan-jaap Aué, Theo Koster, Simone Maase & Arjan van der Stelt

De eerste waterstofprojecten draaien al een tijdje of beginnen binnenkort. Waar lopen initiatiefnemers tegen aan? Wat zouden ze in de toekomst anders doen? En welke gouden tips hebben zij voor nieuwe projecten? In deze sessie gaat Jorg Gigler met ervaringsdeskundigen in gesprek. Ook is er veel tijd voor vragen en suggesties vanuit de zaal.
Sprekers:

Moderator Jörg Gigler, René Schutte, Alexandru Lepadatu & Carol Xiao

Voor een goed idee is altijd geld. Dat is wat je altijd hoort. Dat klopt ook. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om je financiering te regelen. Met jouw inbreng aan voorbeelden krijg je in deze workshop tijdens een open discussie met het investeerderspanel te horen over wat een innovatieproject of technologische innovatie financierbaar maakt. Zowel eigen vermogen als vreemd vermogen financiering komen aan bod.

Moderator: Martin Weissmann. adviseur Financieringsloket van de Topsector Energie.
Sprekers:

Bernd Voorsluijs – Goeie Gruttenimpact fonds – risico-investeerder & Michiel Meerman – Invest-NL- project financiering.

Het Financieringsloket heeft de afgelopen jaren meer dan de helft van de 700 innovatieve Nederlandse energie startups en scale-ups kunnen helpen bij het inzichtelijk krijgen van het financieringslandschap en bij het vinden van passende financiering en investeerders.

Moderator en inspirator: Alice Krekt, directeur van de nieuwe branchevereniging voor de Nederlandse waterstof sector.

Waar moet Nederland in de toekomst haar geld mee verdienen? En welke rol speelt waterstof daarbij? Met verduurzaming als aanleiding, wordt er vaak gesproken over wat er niet meer nodig is in Nederland. En de roep om onafhankelijkheid van het buitenland wordt ook groter. Maar wat willen we wél? Op welke (deel)sectoren of bedrijfsactiviteiten moeten we zeker inzetten? En wat is ervoor nodig om deze, in ons goed gereguleerde en volle land, aan de kust te ontwikkelen? Vanuit het kleine molecuul waterstof doen we een ‘360 graden feedback’ op Nederland en de toekomst van onze economie. Aan de hand van twee inspiratoren verkennen we de kansen.

13:15 - 14:15: Netwerklunch

Mooie inzichten en misschien ook veel vragen. Tijdens de lunch kan je met mensen in gesprek die misschien wel dezelfde vragen hebben, een antwoord. Mogelijk kan je samen naar een antwoord toe werken.

14:15 - 15:45: Parallelsessies middag

Een interactieve sessie over groene waterstof: Verken de belangrijkste onderzoeksonderwerpen en uitdagingen in de R&D werkpakketten die in 2024 worden gestart rond het gebruik van groene waterstof in de chemie en voor speciale toepassingen zoals verpakkingsmateriaal, verf en farmaceutische producten.

Tijdens een interactieve sessie onder leiding van Bert Weckhuysen beginnen we met het uitgebreide inzicht van GroenvermogenNL over dit onderwerp, gepresenteerd door ons bestuurslid Paulien Herder.  We zullen de aanpak verder bespreken met deskundigen van universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven. Publieke inbreng is de sleutel tot een vruchtbare discussie.

Er is een aantal belangrijke vragen die we willen beantwoorden:

  • Wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor onderzoek en ontwikkeling op deze gebieden?
  • Welke resultaten moeten we behalen?
  • Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van kostenreductie en/of maatschappelijke impact?

Sprekers:
Ed de Jong, Martijn de Graaff, Marc Koper, Frank Geuzenbroek, Guido Mul, Fokko Mulder& Jan Jaap Nusselder.

Innovatie vraagt om een frisse blik. Niet alleen tijdens de ontwikkeling van een idee, ook na de marktintroductie van de innovatie. Te vaak wordt bij innovatie te veel nadruk gelegd op de ‘techniek’, terwijl het vooral mensenwerk is. Hoe organiseer je ‘verrijkend’ innoveren in de praktijk? In deze sessie geven meerdere sprekers een kijkje in hun keuken hoe zij innovatieprocessen hebben verrijkt; welke aanpakken werken en welke resultaten levert dat op? Waar lopen zij nog tegenaan? Wat zijn de verschillen tussen de aanpak in het bedrijfsleven en het onderwijs? Hoe hebben zij invulling gegeven aan de door de innovatie ontstane nieuwe arbeidsbehoefte? Over dit en meer gaan we in deze sessie in gesprek!
Sprekers:
Willem Hazenberg, Neha Roy & Kees Boer

Het realiseren van een verdienvermodel met groene waterstof vergt niet alleen steun aan producenten en gebruikers die willen verduurzamen, maar geeft ook kansen voor de Nederlandse maakindustrie. In deze sessie krijg je inzicht in initiatieven om via testfaciliteiten de maakindustrie te helpen. Het doel hiervan is hun producten te verbeteren en te bewijzen dat het werkt – ook op de lange termijn. Daarna gaan we met elkaar in discussie gaan over de behoefte aan testfaciliteiten in Nederland. Denk hierbij ook aan het Human Capital vraagstuk en vragen over data etc.

Vragen die aan bod komen:

  • Wat zien we (buiten de prijs van waterstof) als belangrijkste uitdagingen voor een grote(re) rol van waterstof?
  • Waarom is een testfaciliteit zo belangrijk? Waarom graag in NL?
  • Welke type apparaten zijn “must haves”? Voor de kortere termijn (komende 10 jaar) en voor de langere termijn?

Moderator: Harry van Dijk
Sprekers: Rombout Swanborn, Bas Terlingen, Peter van Hooft, Rajat Bhardwaj & Carol Xiao.

Er zijn veel kansen, maar toch is industrialisatie-succes niet vanzelfsprekend. In eerdere periodes waarin we overgingen naar nieuwe manieren van energiegebruik, zijn veel bedrijven uit Nederland vertrokken en zijn kansen niet volledig benut. Ook zijn veelbelovende Nederlandse koplopers niet altijd in staat geweest om hun volledige potentieel te bereiken.

De waterstofeconomie biedt nieuwe kansen in deze tijd. Een tijd waarin het maakbedrijf wordt gekoesterd en waarin zowel brandstofcellen als electrolysers door de Europese Commissie erkend zijn als ‘Strategic Net Zero Industries’.

Hoe zien die nieuwe kansen en bedreigingen er nu uit? Wat kunnen we samen bereiken en wat hebben we daarvoor nodig? Deze vragen staan centraal tijdens deze sessie. We willen hiermee graag ideeën verzamelen voor een groot nationaal evenement voor de maakindustrie in het eerste kwartaal van 2024.

Moderator: Jelle Blekxtoon

Sprekers: Jogchum Bruinsma – Nedstack, Jerome van Beek – MTSA, Henk Kleef – Hygear.

In deze sessie presenteren we de ambities voor waterstof productie uit wind op zee. Waarom wordt het aantrekkelijker om waterstof te produceren op zee nabij de windparken en niet op land waar de stroom aan land komt? Wat betekent dit voor de energie infrastructuur op de Noordzee en zijn we wel op tijd klaar met deze technologie? In deze sessie bespreken we een aantal dilemma’s en uitdagingen waarbij de deelnemers kunnen meedenken over de keuzes en oplossingen.

Met spreker: René Peters, Jan Willem Langeraar – Hygro, Daan Boogaerdt – Neptune Energy & Harry Til – Ministerie van EZK.

13:15 - 17:00 1-op-1 Speeddate sessies

Wil je feedback, tips of connecties met investeerders voor jouw innovatie? Doe mee met de Speeddate sessie met Martin Weissmann.

Maak dan een 1-op-1 afspraak. Het Financieringsloket van de Topsector Energie geeft je inzicht in het investeringslandschap en verwijst indien mogelijk door naar investeerders. In deze 10-minuten-afspraak krijg je te horen wat een eerste reactie zou zijn op jouw financieringsvraag en of het de moeite waard is om een vervolgafspraak te maken.

Doelgroep: startups, scale-ups en MKB-ondernemingen

De RVO-adviseurs staan klaar om je te informeren over de verschillende subsidies die beschikbaar zijn. Soms kan het echter lastig zijn om door de vele mogelijkheden het overzicht te behouden.

Om meer informatie te ontvangen, kun je een persoonlijk gesprek aanvragen waarin je jouw situatie kunt bespreken. Via het registratieformulier kun je een afspraak plannen. En één week voor het evenement ontvang je een tijdslot en een formulier met een projectomschrijving die ingevuld moet worden. Door dit formulier vooraf in te vullen, kunnen we ervoor zorgen dat het gesprek efficiënt verloopt.

16:00 - 18:00 Plenaire afsluiting en netwerkborrel

Het beloofd een waardige afsluiting te zijn. Met een keynote speaker van formaat. En samen de eerste stappen vormgeven van hoe nu verder!